Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Aby książki trafiły pod strzechy - 2004

Realizowany przez:

Nieformalna Grupa 'Młodzi’ w Gogolewie

Cel:

W miejscowości Gogolewo działa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. Posiada bibliotekę , która służy tylko uczniom tej Szkoły. Biblioteka funkcjonuje w ramach działalności statutowej Szkoły, w godzinach pracy.
Celem naszego projektu jest porozumienie z dyrekcją SP w sprawie udostępnienia biblioteki wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, młodzieży i mieszkańcom
z miejscowości Gogolewo i okolicznych wniosek (m.in. Gogolewko, Maleniec, Dobra, Podole Małe, Dobieszewo, Dobieszewko, Żarkowo ). Biblioteka działać będzie trzy razy w tygodniu w godz. 17.00-20.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin otwarcia biblioteki do potrzeb młodzieży (np. cztery dni w tygodniu lub wydłużenie czas korzystania do godz. 21.00). Projekt zakłada umożliwienie, ułatwienie młodzieży dostępu do najnowszych osiągnięć technik informatycznych, źródeł informacji naukowej, czasopism – publikacji, woluminów. Gimnazjum jest oddalone o 20 km od Gogolewa a do szkół średnich i ponadgimnazjalnych młodzież z naszego rejonu dojeżdża do Słupska tj 30 km. Ze względu na niski status społeczny , wysokie bezrobocie ( ok. 50 % ) młodzież nie korzysta z możliwości jakie stwarza miasto Słupsk. Muszą wracać do swoich miejsc zamieszkania i tu kończą się ich szanse na możliwość korzystania z internetu, bibliotek itp. Toteż projekt, który prezentujemy jest ich szansą na wyrównywanie różnic edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Gogolewa.
Liczba uczestników: bezpośrednich – 60, pośrednich – 450

Opis projektu:

Projekt integruje młodzież ze środowiskiem lokalnym poprzez otwarte formy działania tj. teatr, kabaret, na rzecz mieszkańców. Przede wszystkim pragniemy zachęcić młodzież do samorealizacji, pogłębienia swoich wiadomości i ułatwienia im startu w lepszą przyszłość, a także do działalności społecznej tzn. aktywnie włączać w organizowanie życia kulturalnego naszych wsi.
Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria dla prowadzących zajęcia oraz na zakup komputera i oprogramowania.

Budżet projektu: 36 700 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Nieformalna Grupa 'Młodzi’ w Gogolewie

Miejscowość: Gogolewo

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 76-248 Dębica Kaszubska

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Aby książki trafiły pod strzechy

Gogolewo 12, 76-248, Polska

Więcej