Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z teatrem za pan brat - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomóż mi w Bytowie

Cel:

wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i integrację osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników biorących udział w warsztatach teatralnych, jak również wprowadzenie ich do udziału w życiu społecznym i uczenie rozumienia kultury.

Odbiorcy projektu:

Beneficjentami programu jest młodzież mieszkająca w Bytowie w wieku od 13 do 19 lat, pochodząca z różnych środowisk szkolnych. Rekrutacja nastąpi poprzez zaproszenie do udziału w zajęciach „Z teatrem za pan brat”, które zostanie zamieszczone w lokalnej prasie i telewizji oraz wysłane do bytowskich szkół.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników biorących udział w warsztatach teatralnych. Do realizacji programu zaangażowana jest również młodzież szkół ponagimnazjalnych w charakterze wolontariuszy i rodzice uczestników. Idea wiodąca programu: „Jest czas, kiedy ludziom potrzeba wiatru”. Słowami greckiego poety Pindara można wyrazić potrzebę realizacji ambitnych zadań w czasach współczesnych. Mając na uwadze to, że w środowisku lokalnym młodzież niepełnosprawna nie ma warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji, przewidziane są warsztaty „Z teatrem za pan brat”, które są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i uwarunkowań lokalnych. Nasze działania obejmują sprawy techniczno-organizacyjne, warsztatowe i podsumowujące. Młodzież uczestnicząca w zajęciach jest aktywnie zaangażowana w realizację projektu w II i III etapie działań. Uczestnictwo w programie wszystkich osób jest powszechne i dobrowolne. Oddziaływania prowadzone podczas realizacji projektu wpływają na rozwój aktywności twórczej i podnoszenie umiejętności społecznych uczestników, a tym samym pozwalają na wyrównanie szans w funkcjonowaniu kulturalnym w środowisku.

Budżet projektu: 8 468,00 zł

Dotacja: 6 400,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomóż mi w Bytowie

Miejscowość: Bytów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Styp-Rekowskiego 5

Kod pocztowy i Poczta: 77-100 Bytów

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Adres strony internetowej: –

Z teatrem za pan brat

Styp-Rekowskiego 38, 84-342 Bytów, Polska

Więcej