Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Manieczkowscy entomolodzy badaczami i pogromcami europejskiego szrotówka - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum w Manieczkach

Cel:

Projekt obejmuje prowadzenie badań rozwoju groźnego szkodnika kasztanowców: szrotówka kasztanowcowiaczka zagrażającego populacji drzew w Polsce i Europie.
W ramach projektu zamierzamy wyrównywać szanse edukacyjne naszej młodzieży pochodzącej z środowiska popegeerowskiego o trudnej sytuacji materialnej oraz ułatwić im start w dalszym kształceniu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Manieczkach oraz pracownicy szkoły – bezpośrednio – 45 osób; pośrednio – cała społeczność szkoły

Opis projektu:

Realizacja będzie się odbywać poprzez wdrażanie do badań naukowych i prowadzenie eksperymentów biologiczno- chemicznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych w opracowaniu biologii szkodnika atakującego kasztanowce w Polsce. Doskonalić będziemy także umiejętności informatyczno- techniczne i językowe oraz rozwijać integrowanie i asertywne działanie w grupie. Pragniemy również stworzyć grupę liderów wyposażonych w umiejętności, które pozwalają im zaangażować swoich rówieśników na rzecz projektu, kontynuując pracę po jego zakończeniu. Planujemy przeprowadzenie następujących działań: podpisanie kontraktu o współpracy z firmą sponsorującą działania w ramach projektu ( zakup środka zwalczającego szkodnika oraz sprzętu do iniekcji) oraz nawiązanie kontaktu z PAN w Kórniku Instytutem Dendrologii. Będziemy prowadzić i dokumentować obserwacje biologiczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz podejmiemy walkę ze szkodnikiem.
Efektem powyższych działań będzie: wzbogacenie wiedzy biologicznej, informatyczno- technicznej, językowej poprzez opracowanie w formie biuletynu biologii i rozwoju szkodnika- efektów jego zwalczania, warsztatu pracy nauczycieli i uczniów, podniesienie jakości kształcenia, umiejętności pracy zespołowej, współpraca ze środowiskiem lokalnym, a ponad to działania na rzecz ochrony ekosystemu.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup kamery cyfrowej do dokumentowania naszych działań, mikroskopów uczniowskich, rzutnika foliogramów, map topograficznych terenu, sprzętu laboratoryjnego, materiały biurowe, honoraria dla prowadzących warsztaty, koszty przejazdów uczniów do Instytutu Dendrologii w Kórniku oraz w teren, nagrody dla zwycięzców konkursów i liderów grup.

Budżet projektu: 51 032 zł

Dotacja: 20 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Manieczkach

Miejscowość: Manieczki

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: 63-112 Brodnica

Województwo: wielkopolskie

Powiat: śremski

Adres strony internetowej: http://www.gimman.republika.pl

Manieczkowscy entomolodzy badaczami i pogromcami europejskiego szrotówka

Szkolna 7, 63-112 Manieczki, Polska

Więcej