Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dawno, dawno temu… - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum w Piotrowie

Cel:

Celem naszego projektu jest wyrównanie szans młodzieży z naszego wiejskiego gimnazjum. Chcemy, aby uczestnicy bliżej zapoznali się z przeszłością , tradycjami i obyczajami małej ojczyzny, a jednocześnie aby mieli możliwość wykorzystania przy tym nowoczesnych technik informacyjnych.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Gimnazjum w Piotrowie

Opis projektu:

Pragniemy, aby młodzież poznała techniki filmowania i zasad samodzielnej obsługi kamery. Kasety będą udokumentowaniem naszych działań. Umożliwimy także uczniom bliższy kontakt ze sztuką poprzez zorganizowanie warsztatów teatralnych i spotkań z aktorami . Realizować to będziemy poprzez : zakup kamery, zebranie wśród najstarszych mieszkańców naszej gminy baśni i legend przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie, spotkanie z dyrektorem i pracownikami GOK- u, a następnie młodzież zajęłaby się spisaniem ich i opracowaniem pod kierunkiem nauczycieli polonistów. Młodzież zwróci się do Wójta Gminy Blizanów o patronat nad wydaniem zbioru legend i baśni ( nauka przedsiębiorczości ).Poprzez te działania stworzymy uczniom warunki sprzyjające włączeniu się ich w działalność społeczną i publiczną. Nasze działania pomogą we wspieraniu aktywności i współpracy różnych lokalnych partnerów( młodzież, nauczyciele, rodzice, władze lokalne, placówki kulturalne i oświatowe) na rzecz edukacji i wychowania młodzieży. Końcowym efektem naszego projektu będzie sztuka wystawiona przez naszą młodzież w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, , dzięki temu wyjdziemy poza teren szkoły. Scenariusz przedstawienia przygotują uczniowie na podstawie zgromadzonych legend . Dodatkowo wykorzystamy umiejętności młodzieży zdobyte w realizacji poprzedniego projektu w ramach programu 'Wyrównywanie Szans – Małe Granty Regionalne 2004′. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację programu : zakup kamery video i osprzętu, wydanie zbioru legend regionalnych, przygotowanie scenografii i kostiumów. Motywem wiążącym wszystkie działania w ramach naszego projektu będzie nadanie tytułu sztuce oraz zbiorowi legend „Dawno, dawno temu …

Budżet projektu: 25 000 zł zł

Dotacja: 20 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Piotrowie

Miejscowość: Piotrów

Ulica, nr domu i lokalu: Piotrów 65

Kod pocztowy i Poczta: 62-812 Jastrzębniki

Województwo: wielkopolskie

Powiat: kaliski

Adres strony internetowej: http://

Dawno, dawno temu…

Piotrów 24, 62-812, Polska

Więcej