Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Utworzenie Klubu Młodzieżowego Dobry Start - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum Publiczne w Oksie

Cel:

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności artystycznych, intelektualnych dzieci i młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Gimnazjalna młodzież – bezpośrednio 80 osób.

Opis projektu:

Na terenie działania gminy nie funkcjonuje ani jedna pozaszkolna instytucja zajmująca się młodzieżą czy dziećmi. Projekt ten daje więc możliwość wyrównania szans między młodzieżą wiejska a miejską. Podjęte działania wpłyną na rozwój osobowości uczniów, nauczą dostrzegać i odkrywać piękno tego świata oraz ukażą nowe sposoby nawiązywania kontaktów interpersonalnych z wykorzystaniem nowoczesnej techniki. Uczestnikami zajęć w Klubie byłaby młodzież z terenu naszej gminy, głównie absolwenci naszej szkoły, dojeżdżający obecnie do szkół średnich. Zaangażowanie naszej młodzieży w prace nad tym projektem pozwoli jej odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, rozwijać własne zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności artystyczne, intelektualne, co niewątpliwie przyczyni się do wyrównywania szans.
Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe, aby poszerzyć swoją działalność oraz dużą grupę nauczycieli chętną do dodatkowej pracy. Rezultatami tego będzie poznanie przez młodzież wiejską możliwości jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, ukierunkowanie własnego rozwoju. A poszerzając horyzonty myślowe, poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach, odnajdzie sens życia i własne miejsce we współczesnym świecie. Działalność Klubu obejmowałaby sekcje: teatralną, fotograficzno-filmową oraz uruchomienie kawiarenki internetowej z możliwością wydrukowania, kserowania różnych informacji, a także „Bank korepetycji

Budżet projektu: 40 800 zł zł

Dotacja: 17 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum Publiczne w Oksie

Miejscowość: Oksa

Ulica, nr domu i lokalu: Plac Mikołaja Reja 19

Kod pocztowy i Poczta: 28-363 Oksa

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: jędrzejowski

Adres strony internetowej: www.strony.wp.pl/wp/gimoksa

Utworzenie Klubu Młodzieżowego Dobry Start

28-363 Oksa; Modrzewiowa 17, 28-363 Oksa, Polska

Więcej