Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ocalić od zapomnienia - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Cel:

Celem projektu jest rozbudzenie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży w celu pobudzenia zainteresowania „małą ojczyzną

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami tego projektu będzie młodzież gimnazjalna, absolwenci, którzy nie potrafią pożytecznie zagospodarować wolnego czasu, rodzice i mieszkańcy gminy. Rekrutacja do poszczególnych etapów projektu odbędzie się poprzez informację w szkole, przekaz ustny wśród nauczycieli i rodziców i notatki w lokalnej prasie.

Opis projektu:

Po dokonaniu zakupu niezbędnego sprzętu i zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia dotyczącego warsztatu dziennikarskiego oraz pracy z kamerą i montażu materiału filmowego, zrealizowany zostanie materiał filmowy obrazujący bogactwo kulturowe naszej gminy. W przygotowanym przez uczniów filmie dokumentalnym przedstawimy: codzienną pracę rolnika, zanikające zawody (kowal, szewc, młynarz), prace gospodyń domowych (pieczenie chleba, darcie pierza, robienie konfitur itp.) lokalny folklor (wiejskie zespoły śpiewacze, orkiestry strażackie, zespoły folklorystyczne), obyczaje związane z obchodami świąt, wywiady z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych, zasoby materialne i opis historyczny Muzeum Regionalnego w Iwanowicach, historię społeczną, polityczną naszej gminy oraz dzieje parafii w oparciu o kroniki parafialne oraz inne pamiątki historyczne.
Dotacja zostanie przeznaczona na: honoraria prowadzących zajęcia i szkolenia, materiały niezbędne do realizacji zamierzonych działań, zakup sprzętu, organizację wyjazdów, przygotowanie prezentacji. W wyniku realizacji projektu, powstanie bogata dokumentacja kulturowego dziedzictwa regionu która zostanie zaprezentowana mieszkańcom na otwartych imprezach lokalnych (11 listopada – wieczornica; majówka z okazji 3 maja), nastąpi większa aktywizacja młodzieży oraz nabycie przez nich umiejętności redaktorskich i pracy z kamerą, oraz większa integracja lokalnej społeczności.

Budżet projektu: 15 000 zł zł

Dotacja: 9 800 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Miejscowość: Iwanowice

Ulica, nr domu i lokalu: Iwanowice

Kod pocztowy i Poczta: 32-095 Iwanowice

Województwo: małopolskie

Powiat: krakowski

Adres strony internetowej: –

Ocalić od zapomnienia

DW773 28, 32-095 Iwanowice Włościańskie, Polska

Więcej