Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub młodzieży twórczej – odkrywa przeszłość, kultywuje tradycje, aktywizuje środowisko - 2005

Realizowany przez:

Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek w Kamienicy Kaszubskiej

Cel:

Naszym zamierzeniem jest rozszerzanie działalności:
– w środowisku lokalnym angażować inne grupy młodzieży we wspólnie podejmowanych inicjatywach
– wychodzić poza nasze miejsce zamieszkania podejmować inicjatywy na szczeblu min. Gminnym a może nawet szerszym (powiatowym)
– poszerzać płaszczyzny działania, podejmować inicjatywy w kierunku artystycznym, sportowym, publicystycznym i społeczno – samorządowym
I temu ma służyć nasz nowy projekt.

Odbiorcy projektu:

Młodzież ze szkoły w Kamienicy Szlacheckiej.

Opis projektu:

Jesienią ubiegłego roku m.in. dzięki poparciu naszej inicjatywy prze PFDM zorganizowaliśmy grupę młodych ludzi, którzy podjęli działania na rzecz środowiska lokalnego a przede wszystkim stworzyli dla siebie i innych młodych ludzi warunki dla realizowania swoich zainteresowań, marzeń, efektywnego spędzania wolnego czasu. Grupą tą jest Klub Młodzieży Twórczej, który ma swoją siedzibę w budynku Gimnazjum w Kamienicy Szlacheckiej przy siedzibie KSPT.
Członkowie klubu wywodzą się z różnych szkół szczebla średniego i gimnazjalnego zamieszkujący generalnie północną część gminy Stężyca co nie ułatwia działalności klubu ale zainteresowanie klubem jest bardzo duże, różnice wiekowe i geograficzne nie stanowią dla tych młodych ludzi przeszkody. Oni chcą się spotykać i razem coś robić. Podjęliśmy współpracę z Młodzieżową Radą Gminy, w której jest kilku naszych członków.
W klubie działają trzy sekcje: artystyczne, dziennikarska i sportowa. Każda z nich w ramach niniejszego projektu chciałaby wykazać się w sferze swoich zainteresowań.
Sekcja artystyczna chce zaangażować się w pracę z dziećmi ze szkoły podstawowej prowadząc z nimi zajęcia pozalekcyjne podczas których uczyłyby się pieśni i sztuk teatralnych przede wszystkim zaczerpniętych z twórczości regionalnych artystów kaszubskich. Swoje umiejętności dzieci zaprezentują podczas „festynu rodzinnego

Budżet projektu: 28 428 zł zł

Dotacja: 17 400 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek w Kamienicy Kaszubskiej

Miejscowość: Kamienica Szlachecka

Ulica, nr domu i lokalu: Kamienica Szlachecka

Kod pocztowy i Poczta: 83-323 Kamienica Szlachecka

Województwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Adres strony internetowej: http://

Klub młodzieży twórczej – odkrywa przeszłość, kultywuje tradycje, aktywizuje środowisko

Żuromino 134, 83-323 Kamienica Szlachecka, Polska

Więcej