Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie taki diabeł straszny – i Ty możesz zostać naukowcem - 2005

Realizowany przez:

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum w Olszance

Cel:

Celem projektu jest wzmocnienie wiary we własne możliwości i dostrzeganie przez uczniów swoich mocnych stron. Uświadomienie uczniom z małej miejscowości, że mogą bez kompleksów stawiać sobie i osiągać te same cele jak młodzież z większego miasta, a jedynym kluczem do sukcesu jest pogłębianie własnej wiedzy i umiejętność oraz prezentowania swoich osiągnięć.

Odbiorcy projektu:

W naszym projekcie będzie uczestniczyła między innymi młodzież mieszkająca na wioskach (w których znajdowały się PGRy), objętych dużym bezrobociem, małą motywacją do nauki oraz brakiem chęci do poznawania świata. Wskazanie tym dzieciom, że zdobywanie wiedzy oraz świadomości w określonych dziedzinach nauki może mieć bezpośredni wpływ na poprawę jakości codziennego życia oraz poprawę warunków bytowych. W projekcie weźmie także udział młodzież z miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Opis projektu:

Projekt będzie przeprowadzony metodami badawczymi, a wyniki badań będą analizowane i przedstawione uczniom obu szkół, nauczycielom, rodzicom oraz innym mieszkańcom lokalnego środowiska (na Festiwalu Nauki, w gablotach informacyjnych na wsi, lokalnej prasie, na sesji Rady Gminy oraz na stronach internetowych szkół). Działania udokumentowane będą w formie broszury.
Spodziewanymi efektami projektu będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy do przewidywania skutków zanieczyszczenia środowiska na przełomie kilku lat oraz kształtowanie umiejętności argumentowania swojego stanowiska, podniesienie świadomości uczniów oraz wiary w swoje możliwości.
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki, zorganizowanie ogniska, spotkań w obu partnerach projektu.

Budżet projektu: 9 210 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny – Gimnazjum w Olszance

Miejscowość: Olszanka

Ulica, nr domu i lokalu: Olszanka

Kod pocztowy i Poczta: 49-332 Olszanka

Województwo: opolskie

Powiat: brzeski

Adres strony internetowej: –

Nie taki diabeł straszny – i Ty możesz zostać naukowcem

Olszanka 9A, 49-332, Polska

Więcej