Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasz twórcza strona świata - 2005

Realizowany przez:

Kreator – grupa nieformalna w Obornikach Śląskich

Cel:

Grupa młodzieży w Obornikach Śląskich, w większości w wieku licealnym chciałaby założyć klub spotkań młodzieży tworzącej muzykę nowoczesną oraz interesującą się nowymi technikami malowania graffiti.

Odbiorcy projektu:

Grupa młodzieży z Obornik Śląskich.

Opis projektu:

Projekt rozpocząłby się w lipcu od zakupienia sprzętu muzycznego niezbędnego do tworzenia muzyki, oraz od zakupu farb i sprayów, do malowania. Grupa ma do dyspozycji lokal, w którym mogłaby się spotykać dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz boisko, na którym korzystając z pomocy rodziców chciałaby wybudować ściankę, służącą do malowania graffiti. „Kreator’ chciałby na przestrzeni lipca i grudnia organizować happeningi, oraz brać udział w organizowanych przez Gminę festynach, podczas których mógłby przedstawić społeczności lokalnej inicjatywę młodzieży obornickiej na twórcze spędzanie wolnego czasu. W zamian za udostępnienie lokalu przez stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Obornikach Śląskich, grupa będzie aktywnie wspierać i pomagać w organizacji działań przeprowadzanych przez stowarzyszenie na polu wolontarystycznym. Projekt ma umożliwić młodzieży rozwój własnych zainteresowań oraz wymianę doświadczeń muzycznych i plastycznych, a także pośrednio zachęcanie i włączanie młodych ludzi — uczestników projektu do pracy w charakterze wolontariusza na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież realizująca projekt będzie jednocześnie jego odbiorcą, jednak jej efekty pracy i twórczości będzie mogła podziwiać cała społeczność lokalna, która także angażowana będzie w niektóre działania. Projekt ma na celu stworzenie aktywnie działającej grupy młodzieży, która będzie kontynuowała swoje działania i spotkania w ramach grupy ’.Kreator’ także po zakończeniu projektu oraz zapoczątkowanie na przyszłości tworzenia młodzieżowej galerii prac twórczych. Projekt jest innowacyjny na terenie Obornik Śląskich, gdyż dzięki niemu powstałaby pierwsza grupa młodzieżowa, która niezależnie od np. działalności Ośrodka Kultury organizowałaby pozytywne działania aktywizujące dla siebie i swoich rówieśników.
Problem finansowy – brak środków na zakup sprzętu muzycznego oraz materiałów do wykonywania graffiti jest obecnie jedyną przeszkodą do aktywnego działania grupy, dlatego otrzymana dotacja przeznaczona będzie właśnie na zakup części sprzętu muzycznego(nie koniecznie nowego), w tym mikrofonów, kolumn, gramofonu(reszta sprzętu zostanie skompletowana z zasobów prywatnych), na zakup farb i sprayów oraz na wybudowanie ścianki graffiti.

Budżet projektu: 14 050 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Kreator – grupa nieformalna w Obornikach Śląskich

Miejscowość: Oborniki Ślaskie

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 55-120 Oborniki Śląskie

Województwo: dolnośląskie

Powiat: trzebnicki

Adres strony internetowej: –

Nasz twórcza strona świata

Marii Skłodowskiej-Curie 4, 55-120 Oborniki Śląskie, Polska

Więcej