Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Pod naszą strzechą - 2005

Realizowany przez:

Komitet Społeczny Różynka – grupa nieformalna w Różynce

Cel:

Zapoznanie młodzieży z historią regionu.

Odbiorcy projektu:

Projekt jest skierowany do ok. dwudziestoosobowej grupy młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale aktywny udział weźmie 12-15. Pośrednio w projekcie wezmą udział rodzice, Klub Seniorów, mieszkańcy wsi, instruktorzy.

Opis projektu:

Projekt ma trzy ścieżki tematyczne. Pierwsza ścieżka – to cykl warsztatów tematycznych: rękodzieła, „zapomnianych umiejętności'(tkactwo, garncarstwo), wyrób upominków ekologicznych z materiałów roślinnych. Warsztaty będą prowadzone częściowo przez inicjatorów projektu, częściowo przez instruktora z MROK w Dobrym Mieście. Druga ścieżka – „Jak to dawniej na wsi bywało’ – przewiduje cykl spotkań młodzieży i osób starszych z Klubu Seniora, na których młodzież będzie mogła poznać bogactwo kultury materialnej i duchowej, która wytworzyła się w tym regionie wskutek wymieszania i wzajemnego przenikania wielu kultur. W trakcie tych spotkań zostaną spisane przepisy na potrawy regionalne i zapomniane, które później zostaną wypróbowane,
opisane i wydane jako broszura. Oprócz tego na wycieczce do Domy Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie młodzież będzie mogła obejrzeć dawne sprzęty gospodarcze. Ścieżka trzecia – to rejestracja poznanych wiadomości i umiejętności. Zebrane materiały zostaną opracowane i przedstawione w formie publikacji i jako prezentacja multimedialna. Oprócz tego projekt przewiduje włączenia młodzieży w wydarzenia lokalne, poprzez aktywny udział w przygotowaniach lokalnych uroczystości, festynów itd. Upominki i inne wyroby powstałe w trakcie warsztatów zostaną sprzedane na lokalnych festynach, a zdobyte środki zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy.

Budżet projektu: 17 300 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Komitet Społeczny Różynka – grupa nieformalna w Różynce

Miejscowość: Różynka

Ulica, nr domu i lokalu: Różynka

Kod pocztowy i Poczta: 11-008 Świątki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: –

Pod naszą strzechą

Różynka 70, 11-008, Polska

Więcej