Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ostoja kultury i nauki - 2005

Realizowany przez:

grupa nieformalna: MŁODZI AKTYWNI w Krajenkach

Cel:

Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi (z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w wieku 15-18 lat), między innymi w proces wyremontowania pomieszczenia po byłej hydroforni, które będzie służyć jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży (w tym warsztaty teatralne). Na dzień dzisiejszy w tej miejscowości nie ma żadnego miejsca, w którym młodzież mogłaby się spotkać. W tym miejscu będą dyżurować najlepsi uczniowie z miejscowości, aby tym słabszym służyć pomocą. Głównie chodzi o uczniów ostatniej klasy gimnazjalnej. Celem projektu będzie zwiększenia szans młodzieży słabszej w dostaniu się do dobrych szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu będzie też dzięki zorganizowaniu warsztatów teatralnych i wyjazdów do teatru, przezwyciężenie apatii i zniechęcenia do dalszej nauki, pobudzenie aspiracji i chęci do dalszego kształcenia, zdobywania wiedzy i rozwijania swoich horyzontów myślowych młodzieży, przez co wyrównają się szansę edukacyjne młodzieży z terenu wiejskiego i miejskiego.
Efekty: wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i miejskiej poprzez pomoc uczniom słabszym przez ich uzdolnionych kolegów i koleżanki, pobudzenie młodzieży do dalszego uczestnictwa w tego typu warsztatach, wyremontowanie miejsca spotkań dla młodzieży, pobudzenie kreatywności młodzieży i jej chęci do działania, zwiększenie ilości młodzieży zdającej egzaminy do szkól ponadgimnazjalnych.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio weźmie udział w projekcie:
– 12 osobowa grupa młodzieży (15-18 lat), która weźmie udział w warsztatach teatralnych oraz pomagająca przy remoncie budynku po byłej hydroforni.
– 3 osobowa grupa najbardziej uzdolnionych (ostatnia klasa gimnazjum), która będzie pomagać około 5-7 najsłabszym uczniom.
– l dorosła osoba, która będzie koordynatorem projektu.
– l dorosła osoba, która będzie rozliczała projekt.
– 4-5 osoby dorosłe ( rodzice młodzieży aktywnie biorący udział w projekcie) , które pomogą w remoncie budynku po starej hydroforni, w organizacji warsztatów czy wyjazdów do teatru.

Opis projektu:

Dotacja zostanie przeznaczona: materiały do remontu budynku po byłe} hydroforni – 2 000 zł, wynagrodzenie nauczyciela-polonisty prowadzącego warsztaty teatralne – 2 000 zł, dwa wyjazdy do teatru w Bydgoszczy (20 x biletów – dwa wyjazdy oraz koszt przejazdu (dwa wyjazdy) – wynajęty BUS) – l 500 zł.
Koszty uszycia strojów oraz koszty rekwizytów na spektakl, który zakończy warsztaty teatralne – 1 500zł.

Budżet projektu: 9 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

grupa nieformalna: MŁODZI AKTYWNI w Krajenkach

Miejscowość: Krajenki

Ulica, nr domu i lokalu: Krajenki 7

Kod pocztowy i Poczta: 89-506 Kęsowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: tucholski

Adres strony internetowej: –

Ostoja kultury i nauki

Krajenki 2, 89-506, Polska

Więcej