Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ja i moja wieś - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości w Dębnicy Kaszubskiej

Cel:

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy historycznej uczniów gimnazjum o miejscowości, w której żyją. oraz promocja jej walorów turystycznych. Uczestnikami projektu będą uczniowie gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, pochodzący z 15 okolicznych wsi. Zostaną przeprowadzone warsztaty fotograficzne dla młodzieży (fotografia tradycyjna i cyfrowa). Przeprowadzone zostaną również spotkania z ludźmi posiadającymi wiedzę o naszym regionie – współpraca z Zakładem Historii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i z Muzeum w Słupsku. Uczestnicy projektu opracują i przygotują:
– plansze z zabytkami swoich miejscowości,
– prezentacje znanych postaci historycznych, których obecność wywarła znaczący wpływ na rozwój naszego regionu,
– prezentację starych fotografii (przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych),
– wystawę dokumentów i pamiątek rodzinnych,
– prezentację walorów turystycznych swoich miejscowości
– wieczornicę dla mieszkańców, na której przedstawią efekty realizowanego projektu,
– podczas 'Dnia otwartego szkoły’ zaprezentują swoje osiągnięcia rodzicom.
Spodziewane jest, że uczestnicy projektu nauczą się:
– współpracować w grupie,
– pozyskiwać informacje z różnych źródeł,
– kulturalnie i efektywnie komunikować się ze światem,
– obiektywnie i realnie oceniać swoje możliwości i umiejętności,
– posługiwać się kamerą, aparatem fotograficznym.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Dębnicy Kaszubskiej.

Opis projektu:

Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria dla prowadzących warsztaty, opłacenie obsługi finansowo-księgowej, zakup materiałów biurowych, wynajem sal, zakup sprzętu, pokrycie kosztów transportu, łączności oraz organizacji spotkań.

Budżet projektu: 8 975 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości w Dębnicy Kaszubskiej

Miejscowość: Dębnica Kaszubska

Ulica, nr domu i lokalu: Jana III Sobieskiego 3

Kod pocztowy i Poczta: 76-248 Dębnica Kaszubska

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Ja i moja wieś

Ks. Antoniego Kani 37, 76-248 Dębnica Kaszubska, Polska

Więcej