Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Obycie ułatwia życie - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Łebieniu

Cel:

Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i nabycie umiejętności przez młodzież w zakresie ogólnie przyjętych zasad zachowania w życiu codziennym oraz w miejscach kultury publicznej: kino, muzeum, biblioteka, teatr, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Odbiorcy projektu:

Projekt obejmuję grupę 20 uczniów gimnazjum z miejscowości Łebień – wieś w województwie pomorskim. Jest to młodzież z rodzin dotkniętych bezrobociem oraz patologią: alkoholizm, demoralizacja, przemoc. Posiada ogromne braki w zakresie kultury osobistej, zachowania się w różnych sytuacjach oraz w miejscach publicznych. Niestety w domu rodzinnym uczą się negatywnych wzorców zachowania. Z danych Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, iż w 10% rodzin występuje problem alkoholizmu i niestety liczba ta ciągle wzrasta. Bieda i patologie mają negatywny wpływ na wychowanie dzieci w tych rodzinach. Potwierdziły to wnioski z badań przeprowadzonych przez szkołę – 5% uczniów w przedziale wiekowym od 14 do 15 lat (etap gimnazjalny) jest zaniedbana wychowawczo: nie jest kontrolowana przez rodziców, nie posiada odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zdolności i zainteresowań, nie wyjeżdża poza obręb własnej miejscowości, nie korzysta z wypoczynku letniego, czas wolny poświęca opiece nad młodszym rodzeństwem i wypełnianiu obowiązków domowych, często zarobkowych. Z powodu braku finansów nie korzysta z ofert proponowanych przez szkołę: biwaki, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru. Z wywiadu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wynika, że w domach tych uczniów nie ma książek, gazet, podstawowego wyposażenia, często są to domy bardzo zaniedbane. Podczas spotkań z pracownikami socjalnymi ludzie ci zachowują się wulgarnie.

Opis projektu:

W ciągu 5 miesięcy młodzież będzie uczestniczyć w 10 wydarzeniach kulturalno – edukacyjnych prowadzonych przez psychologa i nauczycieli (30 godzin w ciągu 5 miesięcy – 2 razy w miesiącu po 3 godziny po zajęciach lekcyjnych). Będą one obejmować: ćwiczenia praktyczne, dyskusje, projekcje filmów edukacyjnych, prezentacje i pokazy. Oprócz zajęć warsztatowych odbędzie się pięć (raz w miesiącu) studyjnych wizyt do kina, muzeum, teatru, biblioteki miejskiej, teatru muzycznego itp. Uczniowie w praktyce przećwiczą zdobyte umiejętności oraz będą mogli osobiście obejrzeć wymienione miejsca. Na zakończenie młodzież zorganizuje konkursy dla swoich rówieśników: quiz z wiedzy teoretycznej i praktycznej „Obycie ułatwia życie

Budżet projektu: 9 470 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Łebieniu

Miejscowość: Łebień

Ulica, nr domu i lokalu: Łebień 93A

Kod pocztowy i Poczta: 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Adres strony internetowej: –

Obycie ułatwia życie

Łebień 148, 84-350, Polska

Więcej