Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Co tu słychać - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Torzymiu

Cel:

Celem projektu jest aktywizowanie młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich gminy Torzym w życie społeczne naszej gminy oraz pokazanie i wdrożenie zasad sprawnego funkcjonowania małej firmy jaką jest wydawnictwo oraz umożliwienie nabycia umiejętności komputerowych wykraczających poza program nauczania informatyki w szkole. Nabyte w ten sposób umiejętności oraz kształtowanie świadomości wykorzystania komputera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem jako narzędzia pracy, w przyszłości powinno zmniejszyć różnice pomiędzy młodzieżą z małych miejscowości a dużych miast, co też zaowocuje wyrównaniem szans w przyszłości.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio 30 osób,

Opis projektu:

Pomimo realizacji tych samych programów nauczania w szkołach, zarówno miejskich jak i wiejskich, ciągle obserwuje się znaczne różnice w posiadanej wiedzy oraz nabytych umiejętnościach pomiędzy młodzieżą wiejską a miejską. Trudno jednoznacznie określić i zidentyfikować wszystkie przyczyny słabszego przygotowania i tym samym gorszego startu młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Jako przykłady wymienić można chociażby utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych, brak instytucji, ośrodków kulturalnych, bibliotek, brak dostępu do podstawowych źródeł informacji takich jak Internet, wreszcie – być może jedna z najistotniejszych przyczyn – brak możliwości wymiany doświadczeń i umiejętności z zakresu obsługi komputera, oprogramowania (zazwyczaj, w warunkach małych wsi gminy Torzym komputer posiada jedna lub dwie osoby – nie rzadko też nie ma go wcale). Sprawna realizacja projektu wymagać będzie od grupy składającej się z kilkunastu osób dobrej współpracy i koordynacji działań, co powinno wzmacniać świadomość i przekonanie, że jest to niezbędny element a nawet szansa na lepszy 'start’ w przyszłości. Młodzi redaktorzy zdobędą też doświadczenie w kontaktach społecznych, a także będą mieli możliwość odkrycia atutów swoich miejscowości i ich mieszkańców. Planujemy założyć na terenie Gimnazjum Wydawnictwo prowadzone w całości przez młodzież szkolną pod nadzorem opiekunów – nauczycieli gimnazjum. Będzie ono składać się ze wszystkich niezbędnych struktur, jakie funkcjonują w profesjonalnych wydawnictwach. Wydawnictwo początkowo będzie wydawać gazetkę zamieszczając co miesiąc, między innymi obszerny materiał (za każdym razem o innej miejscowości) w rubryce pt.: „Co słychać w ……(nazwa miejscowości)?

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna w Torzymiu

Miejscowość: Torzym

Ulica, nr domu i lokalu: Reymonta 6

Kod pocztowy i Poczta: 66-235 Torzym

Województwo: lubuskie

Powiat: sulęciński

Adres strony internetowej: –

Co tu słychać

Wojska Polskiego 9, 66-235 Torzym, Polska

Więcej