Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasz zamek piastowski – historia pędzlem malowana - 2005

Realizowany przez:

Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Krosno Odrzańskie

Cel:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych poprzez pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży, tworzenie więzi między uczestnikami projektu, a także zdobycie nowych umiejętności oraz poznawanie historii naszego miasta i jego pierwszych osadników. Ponadto celem realizowanego projektu jest kultywowanie zanikających w środowisku lokalnym zawodów takich jak garncarstwo, krawiectwo artystyczne oraz wyrób witraży.

Odbiorcy projektu:

Kierowany jest do młodzieży, posiadającej zdolności plastyczne i manualne, chcącej poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności – bezpośrednio 20 osób.

Opis projektu:

Projekt powstał z inicjatywy młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Działania służące realizacji projektu to warsztaty, spotkania, pogadanki i wykłady. Wszystkie zaplanowane działania będą prowadzone metodą aktywnego uczestnictwa. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu a zakończy w maju. Zaowocuje stworzeniem grupy osób uczestniczącej w zajęciach składających się z pięciu warsztatów tematycznych. Każdy z warsztatów składa się z części teoretycznej i części praktycznej. W części pierwszej zajęć wykładowcy przedstawiać będą historię oraz techniki artystyczne związane z danym zagadnieniem omawianym na zajęciach. W drugiej części młodzież pod okiem instruktorów wykonywać będzie własne prace związane z tematem warsztatów. Spodziewane efekty projektu to wykonane przez młodzież dawne stroje, witraże, prace garncarskie, dania dawnych mieszkańców zamku Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do zajęć oraz zatrudnienie wykwalifikowanych wykładowców. Projekt zostanie zakończony w Dniu Dziecka to jest 1 czerwca. Na zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne uczestników projektu z uczniami szkół krośnieńskich i mieszkańcami miasta na dziedzińcu zamku, połączone z wystawą oraz aukcją prac wykonanych podczas trwania projektu, z której dochód zostanie przeznaczony na fundusz stypendialny. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych poprzez pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży, tworzenie więzi między uczestnikami projektu, a także zdobycie nowych umiejętności oraz poznawanie historii naszego miasta i jego pierwszych osadników. Realizacja projektu przysłuży się przekazaniu młodzieży historii związanej z naszym miastem oraz spopularyzuje tę tematykę w środowisku lokalnym. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzież podniesie swoje umiejętności praktyczne w zakresie szycia, malowania, wyrobu witraży, garnków i gotowania. Celem projektu jest też przekazanie młodzieży wzorców o tradycjach kulturowych naszego regionu, rozwijanie w uczestnikach poczucia własnej wartości i więzi z regionem. W trakcie realizacji projektu młodzież poznała historię regionu, tradycje i obyczaje, nauczyła się technik związanych z szyciem, garncarstwem, wyrobem witraży. Pod okiem instruktorów wykonała garnki i talerze, witraże, uszyła stroje, przygotowała starodawne potrawy i zaprezentowała je na przygotowanym przy pomocy członków Stowarzyszenia spotkaniu integracyjnym z uczniami, władzami miasta i mieszkańcami . Wykonane przez siebie prace młodzież przeznaczyła na aukcję by w ten sposób wesprzeć fundusz stypendialny Stowarzyszenia. Ewaluacja projektu odbędzie się poprzez przeniesienie przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności uczestników projektu do swoich szkół, a szczególnie klas podczas np. lekcji wychowawczych, historii, języka polskiego

Budżet projektu: 12 300 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Krosno Odrzańskie

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Ulica, nr domu i lokalu: Pocztowa

Kod pocztowy i Poczta: 66-600 Krosno Odrzańskie

Województwo: lubuskie

Powiat: krośnieński

Adres strony internetowej: –

Nasz zamek piastowski – historia pędzlem malowana

Pocztowa 11, 66-600 Krosno Odrzańskie, Polska

Więcej