Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasze średniowiecze – warsztat historyczny dla dzieci - 2007

Realizowany przez:

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego w Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”

Cel:

Celem projektu jest przygotowanie przez młodzież warsztatu historycznego 'Nasze średniowiecze’ i przeprowadzenie go w 3 przedszkolach na terenie Gminy Niedrzwica Duża. Warsztat trwać będzie około 2 godzin, składać się będzie m.in. z pokazu strojów średniowiecznych i sztuki walki rycerskiej, wykonania elementów stroju przez uczestników warsztatu.

Odbiorcy projektu:

10 osób w wieku 13-14 lat, są to uczniowie miejscowego gimnazjum, przy współpracy z nauczycielem na lekcji wychowawczej zostaną zaproszeni do projektu przez koordynatora projektu, głównie te osoby, które wymagają wsparcia wychowawczego i edukacyjnego. Osoby, które mieszkają w sąsiednich miejscowościach, dowożone będą prywatnym samochodem użyczonym na cele projektu.

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu samooceny młodzieży poprzez samodzielną realizację projektu, podniesienie umiejętności społecznych uczestników projektu, przejęcie odpowiedzialności za zadania, nauka pracy w grupie, rozbudzenie zainteresowań historycznych przez atrakcyjne i aktywne formy pracy, nauka samodzielnego organizowania czasu wolnego w ciekawy i pożyteczny sposób. Młodzież dąży do osiągnięcia tych celów poprzez przygotowanie warsztatu historycznego 'Nasze średniowiecze’ i przeprowadzenie go w 3 przedszkolach na terenie gminy. Uczestnicy projektu to młodzież ucząca się w miejscowym gimnazjum /10 osób, w wieku 13- 14 lat/, zamieszkała w Niedrzwicy i okolicznych miejscowościach. W skład grupy wchodzą uczniowie, którzy sprawiają trudności wychowawcze i uczniowie zdolniejsi. Taki skład grupy gwarantuje osiągnięcie celów projektu. Do projektu zaproszeni są również rodzice uczestników projektu i nauczyciele historii i języka polskiego. W ten sposób kształtowany jest pozytywny wizerunek młodzieży także w oczach rodziców i nauczycieli. W trakcie projektu podejmowane są następujące działania: promocja projektu i pozyskanie uczestników, opracowanie scenariusza warsztatu historycznego, nauka prowadzenia warsztatu, przygotowanie rekwizytów, realizacja warsztatu w przedszkolach, nakręcenie filmu z warsztatów, zakończenie projektu.

Budżet projektu: 8 295,00 zł

Dotacja: 6 600,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego w Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”

Miejscowość: Niedrzwica Kościelna

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Lipowa 115

Kod pocztowy i Poczta: 24-220 Niedrzwica Kościelna

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: –

Nasze średniowiecze – warsztat historyczny dla dzieci

Krakowska 79, 24-220 Niedrzwica Kościelna, Polska

Więcej