Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Błękitna mila - 2005

Realizowany przez:

Grupa Nieformalna Wierzbie w Wierzbiach

Cel:

określenie wartości przyrodniczych doliny Kiełcznicy, naukowa praca grupowa przygotowująca do zorganizowania „Konferencji młodych naukowców

Odbiorcy projektu:

bezpośrednio: 15, pośrednio: 300 osób.

Opis projektu:

W ramach projektu, poprzez gimnazjalny konkurs plastyczno–literacki oraz spotkanie z młodymi mieszkańcami wsi Wierzbie, wyłoniona zostanie grupa 15 uczestników odpowiedzialna za realizowanie założeń projektu w zakresie uczestnictwa w warsztatach terenowych. W trakcie warsztatów wyznaczone zostaną 2 punkty poboru wody z Kiełcznicy. Próbki pobierane będą co dwa miesiące począwszy od lutego a następnie przekazane zostaną do analizy laboratoryjnej. Na tym etapie wykonana zostanie również tzw. waloryzacja ekologiczna cieku. Pod nadzorem mgr inż. Pawła Barcika młodzi naukowcy dokonają pomiarów koryta potoku, określą jego przebieg i wyznaczą wartość ekologiczną. Ćwiczenia obejmą pracę z materiałem kartograficznych, polegającą m.in. na wyznaczeniu zlewni potoku i określeniu źródeł. Do prac faunistycznych i florystycznych, dzięki grantowi, zaproszeni zostaną naukowcy ze Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Przyrody Śląska Op.: dr Krzysztof Badora– odpowiedzialny za krajobraz, program renaturyzacji, dr Arkadiusz Nowak– flora, dr Grzegorz Hebda– fauna, którzy przeprowadzą lekcje terenowe. Ze względu na zróżnicowanie tematyczne grupa zostanie podzielona na 3 podgrupy po 5 osób. W trakcie 3 spotkań terenowych omówione zostaną zasady przeprowadzania waloryzacji przyrodniczej, wyznaczone zostaną stanowiska roślin i zwierząt chronionych, wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, prowadzone będą poranne obserwacje ptaków i ssaków, możliwe także rozpoznawanie odgłosów ptaków a ponadto naukowcy nakreślą docelowy i pożądany charakter potoku. W przerwach pomiędzy spotkaniami zorganizowane zostaną 3 wyjazdy do instytucji naukowych. Opiekunami grupy będą organizatorzy. W trakcie wyjazdów młodzi uczestnicy zapoznają się z metodyką wyszukiwania informacji bibliograficznej nt. Kiełcznicy i skompletują dokumentację już istniejącą. Ostatni wyjazd przeznaczony jest na spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Zakończeniem prac terenowych będzie przekazanie przez opiekunów dydaktycznych waloryzacji terenu do analizy.

Budżet projektu: 10 654 zł

Dotacja: 6 500 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa Nieformalna Wierzbie w Wierzbiach

Miejscowość: Wierzbie

Ulica, nr domu i lokalu: Wierzbie

Kod pocztowy i Poczta: 48-316 Łambinowice

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: –

Błękitna mila

Wierzbie 66, 48-316, Polska

Więcej