Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dżungla miejska - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Równać Szanse w Wymiarkach

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności społecznych młodzieży oraz stworzenie warunków do pełnego wykorzystania własnego potencjału uczestników i udanego konkurowania z młodzieżą wielkomiejską

Odbiorcy projektu:

Trzon grupy jest jednorodny. Młodzież ma podobny wiek i zainteresowania. Jest aktywna, ale samodzielnie nie potrafi określić swojego miejsca w dorosłym życiu, ani działań, które pomogłyby jej w samookreśleniu. Drugą część grupy stanowią osoby wycofane, które zostały zaproszone do projektu przez kolegów.

Opis projektu:

Osią projektu są działania kształtujące umiejętności społeczne młodzieży, które są realizowane w oparciu o doświadczenie i sprzęt pochodzący z grantu RS 2007 'INTERwizja edukacyjna’, realizowanego przez Stowarzyszenie Miłosierdzia … Działania wzbogacone o elementy z zakresu autoprezentacji, autokreacji, komunikacji oraz asertywności są prowadzone w formie warsztatów, gier miejskich, obozów surwiwalowych, wizyt studyjnych itp. Realizując cel projektu młodzież m.in. administruje stroną internetową INTERwizji, prowadzi gazetę elektroniczną, nadaje internetowe audycje telewizyjne własnej produkcji, przygotowuje i emituje małe etiudy filmowe, teledyski oraz tworzy multimedialne CV uczestników. Młodzież poznaje w teorii i praktyce swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu potrafi określić swoje zainteresowania oraz wykorzystuje tę wiedzę dla planowania dorosłego życia.

Budżet projektu: 63 530 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Równać Szanse w Wymiarkach

Miejscowość: Wymiarki

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Księcia Witolda 7

Kod pocztowy i Poczta: 68-131 Wymiarki

Województwo: lubuskie

Powiat: żagański

Adres strony internetowej: –

Dżungla miejska

Sobieskiego 3, 68-131 Wymiarki, Polska

Więcej