Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Grupa Teatralna Dwaronda - 2006

Realizowany przez:

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Cel:

W powiecie kolbuszowskim młodzież szkół ponadgimnazjalnych nie ma możliwości rozwijania zainteresowań teatralnych ponieważ lokalne instytucje kulturalne nie prowadzą takich zajęć. Istniejące konkursy teatralne adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W LO jest grupa uczniów uzdolnionych aktorsko, ale nie pracuje systematycznie i nie ma stałego składu. Z sondażu przeprowadzonego w LO wynika, że młodzież ze względów finansowych ma ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych, a w teatrze bywa raz na dwa, trzy lata i są to wyjazdy klasowe. Z ankiety dla uczniów III klas gimnazjów wynika, że 12% przyszłych licealistów chce pracować w grupie teatralnej, aby kontynułować pasje.
Celem projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży i dzieci powiatu kolbuszowskiego zainteresowania teatrem, rozwijanie zdolności artystycznych, włączanie w życie kulturalne szkoły i regionu, powstanie przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej amatorskiej 30 osobowej grupy teatralnej, uruchomienie dla niej cyklicznych zajeć warsztatowych i edukacyjnych, przygotowanie zaplecza, opracowanie repertuaru i umożliwienie prezentacji dorobku w środowisku lokalnym.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie około 30 osobowa grupa młodzieży Liceum, do którego aktualnie uczęszcza 520 uczniow. Są to osoby w wieku 16-19 lat, zamieszkujące powiat kolbuszowski. Grupę tę charakteryzują uzdolnienia aktorskie, wokalne, taneczne oraz zainteresowanie teatrem. Cechuje ją także otwartość i chęć udziału w życiu kulturalnym szkoły i powiatu. Młodzież ta będzie rekrutowana na drodze castingu. Zajęcia będą prowadzone po lekcjach, aby młodzież dojeżdżająca mogła w nich uczestniczyć systematycznie.

Opis projektu:

Projekt pt. Grupa Teatralna DWARONDA skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Jego zadaniem jest pobudzić zainteresowanie młodzieży teatrem, rozwijać zdolności artystyczne, poszerzać i usprawnić działania grupy uczniów, którzy lubią występy na scenie, ale nie pracują systematycznie i nie posiadają stałego składu. Projekt przewiduje po pierwsze organizacje imprez promujących teatr i edukujących kulturalnie (I Wojewódzki Przegląd Teatrów w Plenerze, wyjazd na MALTE, wystawa i prelekcja My na Malcie) Po drugie utworzenie przy LO amatorskiej grupy teatralnej, zapewnienie jej zintegrowanego cyklu zajęć i warunków do pracy nad repertuarem (zajęcia z instruktorem teatru, choreografem tańca, lekcje edukacyjne w Teatrze im. W. Siemaszkowej, przygotowanie Kącika Aktora). Po trzecie stworzenie okazji do prezentowania dorobku (Powiatowe Obchody Dnia Nauczyciela, występ na scenie MDK dla społeczności lokalnej). Efektem tych działań będzie wszechstronny rozwój uczniów i pobudzenie życia teatralnego w powiecie. Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie edukacji kulturalnej uczniów (Wyjazd na MALTE, lekcje edukacyjne w teatrze, zajęcia z choreografem tańca), przygotowanie miejsca spokań grupy (remont Kącika Aktora), przygotowanie dekoracji, strojów i rekwizytów czyli zapewnienie zaplecza dla kolejnych edycji Przeglądu innych spektakli (oświetlenie, materiały, banery). Dotacja pozwoli na przygotowanie szerokiej akcji promocyjnej działań prowadzone w ramach projektu.

Budżet projektu: 26 090 zł

Dotacja: 18 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Miejscowość: Kolbuszowa

Ulica, nr domu i lokalu: Jana Pawła II 8

Kod pocztowy i Poczta: 36-100 Kolbuszowa

Województwo: podkarpackie

Powiat: kolbuszowski

Adres strony internetowej: –

Grupa Teatralna Dwaronda

Jana Pawła II 21/64, 36-100 Kolbuszowa, Polska

Więcej