Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jakie tajemnice kryją Sępólna wodne okolice. - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Bądź z nami w Sępólnie Krajeńskim

Cel:

Młodzież pochodzi z niewielkiej miejscowości o bardzo wysokim stopniu bezrobocia – niemała część z wiosek, terenów popegeerowskich. Powoduje to często duże braki wiedzy i umiejętności niezbędne w radzeniu sobie w życiowych sytuacjach problemowych. Wskazują na to coroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matemat. – przyr. Największy kłopot młodzieży sprawiają: analiza danych statystycznych, wyszukiwanie informacji, interpretacja wyników, zamiana jednostek. Barierę stanowi również pochodzenie młodzieży ze środowisk biednych, a co za tym idzie brak dostępu do nowoczesnych żródeł informacji /np. Internet/.
Głównym celem projektu jest zdobycie przez młodzież umiejętności poszukiwania informacji, analizowania i interpretacji wyników oraz ich zastosowania w działaniach praktycznych. Ponadto realizatorzy projektu zdobędą większą pewność siebie i wzmocnią poczucie własnej wartości. Praca przy realizacji projektu rozwinie zainteresowania i przyczyni się do rozwoju sprawności poznawczych młodzieży (spostrzeganie, analizowanie, porównywanie, wyciąganie wniosków, interpretacja danych).

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 14 – 16 lat. W przedsięwzięciu wezmą udział ucz. wytypowani na podstawie analizy dokumentacji szkolnej i wynikających z niej potrzeb związanych z pokonywaniem barier współczesnego świata. Będą to głównie uczniowie pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętnści w zakresie objętym tematem projektu , pochodzący ze środowisk wiejskich oraz mieszkający w Sępólnie. Czynnikiem decydującym o pracy nad projektem będzie chęć zdobycia nowych umiejętności niezbędnych we współ. świecie. Dojazd realizatorów projektu do Sępólna zapewniony będzie przez rodziców. Młodzież mieszkająca w małej odległości docierać będzie pieszo.

Opis projektu:

Projektem ma zostać objęta młodzież z klas I-III G, pochodząca z różnych środowisk, nierzadko z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, w których bezsilność rodziców rzutuje często na jej bezradność i niewłaściwy sposób funkcjonowania, a co za tym idzie na złe przygotowanie do późniejszego dorosłego życia. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności, które umożliwią młodemu pokoleniu pokonywanie trudności związanych z szeroko pojętym 'światem współczesnym’. Są to min: umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych żródeł; zdolność efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, zdolność komunikowania oraz umiejętność odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki. Zaplanowane w projekcie działania związane są tematycznie z gospodarką wodną Sępólna. W trakcie realizacji większości zagadnień / przeprowadzenie badań wód gruntowych i powierzchniowych, budowy morfologicznej, pomiary głębokości występowania wód podziemnych, ilości opadów i ich wpływu na poziom wody w studni/, wykorzystane zostaną metody zmuszające odbiorców projektu do podjęcia różnych form aktywności: projektowanie i przygotowanie badań, przeprowadzanie badań i obserwacji, pomiary. Inne działania /zebranie informacji dotyczących zużycia wody, ilości oczyszczania wody w określonym czasie/, będą wymagały od realizatorów projektu umiejętnego zaplanowania i zebrania, podczas np. wywiadu, potrzebnych informacji; następnie ich selekcji i w końcowym etapie – dokonania analizy statystycznej uzyskanych wyników. W trakcie końcowego etapu projektu – przygotowywania prezentacji multimedialnej – gimnazjaliści będą mieli możliwość wykazania się i udoskonalenia umiejętności pracy z komputerem. Dotacja zostanie przeznaczona na materiały papiernicze, aparat fot. wynagr., koszty prezent

Budżet projektu: 22 290 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Bądź z nami w Sępólnie Krajeńskim

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 89-400 Spólno Krajeńskie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Adres strony internetowej: –

Jakie tajemnice kryją Sępólna wodne okolice.

Szkolna 3, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska

Więcej