Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Centrum Sportów Modelarskich - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum w Piławie Górnej

Cel:

Aktywizacja środowiska do działania przez dzieci i młodzież. Zawiązanie stowarzyszenia i integracja wszystkich lokalnych inicjatyw. Wykształcenie kreatywnej grupy młodzieży działającej nie tylko we własnym środowisku ale poza nim również. Wspólpraca z różnymi ośrodkami i społecznościami, podejmowanie wspólnych inicjatyw i likwidowanie trudności poprzez uzyskanie sympatyków z wielu środowisk , którzy zadelklarują swoją przynależność do Centrum Sportów Modelarskich. Najtrudniejsze jest zaktywizowanie młodzieży, która nie wie co zrobić z wolnym czasem. Projekt pozwoliłby na zaangażowanie do współpracy część tych dzieci. Powiat ma 30% bezrobocie.
Modelarstwo to choroba globalna, dotyka ludzi w różnym wieku, jest również doskonałym narzędziem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży uzależnionej. Młodzież nawet w zrefromowanej szkole ma niewiele możliwości wykazania się własną inicjatywą. Należy te możliwości rozwijać poprzez szacunek do wartości narodowych., integracji rónych środowisk w tym niepełnosprawnych, wyrobienie pełnej aktywności ruchowej w formie rodzinnej, daleko posunięte politechnizacje dzieci i młodzieży poprzez niwelację skutków likwidacji pracowni technicznych. Działania te uczą cierpliwości i wytrwałości dążenia do celu

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą dzici przedszkolne i szkolne a bazę animatorów tworzyć będą uczniowie gimnazjum w dalszych latach uczniowie szkół średnich. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez prezentacje szkolne, pokazy z okazji świąt, włączanie się w akcje wakacyjne i ferie zimowe oraz udział w Lidze Sportów Modelarskich. Dojazd młodzieży oparty będzie na funcjonującym systemie sieci autobusów miejskich oraz autobusów szkolnych i osobiście zaangażowanych rodziców.

Opis projektu:

Projekt powstał na bazie wcześniejszego projektu Klubów Modelarzy Redukcyjnych. W wyniku rozmów i zainteresowań tych dzieci i młodzieży które przewinęły się przez klub oczekując innych form modelarstwa, a szczególnie pasjonujące jest dla nich modelarstwo zdalnie sterowane we wszystkich jego formach: kołowej, pływającej i latającej. Zasadniczym celem projektu jest zaintereswoanie i wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży wszelkich form aktywności poprzez najnowsze narzedzia multimedialne i nowoczesne warsztatowe metody pracy. Podjęcie działań mających na celu przeszkolenie jak największej liczby animatorów sportów modelarskich, którzy następnie na bazie powstałego Centrum Sportów Modelarskich i jego zasobów materialnych i narzędzi szkoliliby następnych modelarzy w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach dziecka, gimnazjach, obozach harcerskich i koloniach itp. Realizacji innych projektów które przyczyniłby się do utrzymania i rozwijania CSM w oparciu o sponsorów, własne pomysły jakie już padły, prezentacje lekcji technicznych , wypożyczanie sprzętu na festyny i Dni Miast itp. Pozyskania do wspólpracy sponsorów prywatnych a także instytucje i inne stowarzyszenia jak TPD, OSP, PCYiS, ZHP, i inne. Także ważnym elementem jest wychwycenie utalentowanych modelarzy i stworzenie im możliwości rozwoju poprzez szkoleniowców i instruktorów stowarzyszonych z CSM. Poprzez medialne środki przekazu nawiązanie wspólpracy z małymi ośrodkami modelarskimi i zainteresowanie ich masową prezentacją modelarstwa w formie Ligi Sportów Modelarskich. Otrzymana dotacja pozwoliłaby na rozwój modelarstwa zdalnie sterowanego, zakup materiałów do szkoleń, wyjazdy i wycieczki, organizację pokazów i konkursów, zakup materiałów modelarskich.

Budżet projektu: 25 430 zł

Dotacja: 17 200 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Piławie Górnej

Miejscowość: Piława Górna

Ulica, nr domu i lokalu: Wiejska 2

Kod pocztowy i Poczta: 58-240 Piława Górna

Województwo: dolnośląskie

Powiat: dzierżoniowski

Adres strony internetowej: –

Centrum Sportów Modelarskich

Fabryczna 4, 58-240 Piława Górna, Polska

Więcej