Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Od wykopalisk do skansenu - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu

Cel:

Realizacja projektu zaspokoi zainteresowanie mieszkańców w zakresie wyników badań archeologicznych prowadzonych w ich miejscowości przez trzy lata. Dotychczas nikt nie podjął się ich upowszechnienia. Równocześnie uczniowie otrzymają ponadstandardową ofertę zajęć dodatkowych zgodną z ich oczekiwaniami zawartymi w przeprowadzonych badaniach. Realizując projekt poznają nowoczesne metody działania, które pobudzą ich aspiracje poznawcze i ukształtują postawę aktywną wobec problemów społecznych. Udział w tego rodzaju zajęciach jest niemożliwy bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Lokalna koalicja wspierająca projekt utworzy potrzebne stowarzyszenie działające na rzecz miejscowej społeczności .
Celem projektu jest zainteresowanie uczniów archeologią oraz zaangażowanie ich do podjęcia działań , które będą rozwijały ich zainteresowania, podnosiły i pobudzały aktywność w celu wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych, nauk ścisłych, zdolności plastycznych i aktorskich poprzez wdrożenie nowoczesnych niecodziennych metod działania, a także zostaną stworzone warunki, które będą sprzyjały włączeniu się młodzieży w działalność społeczną, kształtowanie postaw aktywnych wobec aktualnej rzeczywistości oraz pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą uczniowie w wieku 13-15 lat z wiejskich miejscowości. Zakres tematyczny projektu pozwala na udział w jego realizacji młodzieży o różnorodnych zainteresowaniach. Stąd uczniowie sami dokonają wyboru grupy tematycznej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Udział w zajęciach wezmą również uczniowie mieszkający poza terenem szkoły, którym zostanie zapewniony dowóz

Opis projektu:

Celem projektu jest upowszechnienie przez uczniów w środowisku lokalnym trzyletnich badań archeologicznych prowadzonych w naszej XIV w. miejscowości i zachęcenie go do podjęcia działań na rzecz utworzenia skansenu. Poniższy projekt dotyczy odkrywanych fundamentów zamku średniowiecznego oraz innych obiektów historycznych Narzymia. Uczniowie gimnazjum biorący udział w projekcie będą pracowali metodą projektu w sześciu zespołach tematycznych rozwijających ich zdolności i umiejętności a także kształtujących w nich szacunek dla dziedzictwa kulturowego. Zapoznają się z metodami ochrony zabytków, które zaprezentują w różnorodnej formie. Wezmą udział w pracach wykopaliskowych oraz przygotują wystawę eksponatów archeologicznych wydobytych w poprzednich latach. Odwiedzą okoliczne zamki średniowieczne w celu znalezienia wzoru dla zamku narzymskiego. Zaprojektują i wykonają makietę miejscowego zamku. Aby przybliżyć klimat średniowieczny grupa teatralna opracuje scenariusz i wystawi sztukę. Przygotują też wystawę fotograficzną obiektów zabytkowych. Opracują informacje o realizacji projektu w formie elektronicznej i zamieszczą je na stronie internetowej szkoły. Wydadzą też publikację albumową dotyczącą projektu. Efekty wszystkich działań zostaną zaprezentowane podczas szkolnego ’ Dnia Średniowiecza’, na który to zostaną zaproszeni mieszkańcy całej gminy, władze lokalne, prasa. Oczekujemy, że podjęte działania zwrócą uwagę miejscowej społeczności na potrzebę zachowania i ochronę zabytków tzw. 'małych ojczyzn’ a także pobudzą aspiracje poznawcze uczniów oraz ukształtują w niej postawy aktywne wobec rzeczywistości. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów do realizacji projektu i częściowe pokrycie kosztów osobowych.

Budżet projektu: 26 885 zł

Dotacja: 19 900 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu

Miejscowość: Narzym

Ulica, nr domu i lokalu: Kościelna 14

Kod pocztowy i Poczta: 13-240 Iłowo – Osada

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: działdowski

Adres strony internetowej: –

Od wykopalisk do skansenu

Kościelna 12, 13-240 Narzym, Polska

Więcej