Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Doświadczamy,odkrywamy, przeżywamy - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice w Kwiatonowicach

Cel:

Kwiatonowice to mała(600 mieszkańców) wioska,oddalona o 12 km. od główmego ośrodka kultury-miasta Gorlice, z trudnym dojazdem w zimie.Barierą edukacyjną dla młodzieży jest ograniczony dostęp do ośrodków kultury,brak ofert twórczego zagospodarowania czasu wolnego w środowisku,mały dostęp do nowoczesnych źródeł informacji,ubóstwo materialne i intelektualne rodziców.Młodzież nie ma możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań, prezentowania osiągnięć na forum środowiskowym.Najczęściej ich zainteresowania są tłumione, uznawane za marnowanie czasu i niepotrzebne.Toteż młodzi ludzie nie wychodzą spoza opłotków domu, szkoły, uaktywniają się na prośbę osób znaczących w środowisku.
Cele projektu:
– zachęcenie młodzieży do zgłębiania tajników świata chemii, biologii, geografii i fizykii oraz studiowania tych dyscyplin nauk w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych,
– podniesienie wyników nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
– nabycie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć,
– praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym,
– wypracowanie nowych, skutecznych metod uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Odbiorcy projektu:

Grupa odbiorców to uczniowie Publ. Gimn. w Kwiatonowicach i młodzież ze szkół ponadgimn.Wszyscy mieszkają w Kwiatonowicach lub wioskach ościennych-dojście pieszo, rowerem do miejsca realizacji projektu.W Gimn. młodzież pozna założenia i planowane działania w ramach projektu (spotkania informacyjne,plakaty).Chętni zgłaszać się będą do nauczycieli-uczestników projektu.W przypadku zbyt dużej liczby chętnych,decydować będą wiodące zainteresowania ucznia, wyniki w nauce.Do młodzieży szkół ponadgimn. podane zostaną zaproszenia do udziału w projekcie-grupa wybrana spośród absolwentów Gimn., ucząca się w klasach profilowanych:matem-fizycznych, biolo-chemicz.

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzenie aspiracji poznawczych młodziezy do zgłębiania tajników świata chemii, geografii, fizykii, biologii, jak również poprawa wyników nauczania i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Uczestnikami projektu są uczniowie klas gimnazjalnych po 6-7 osób z każdej klasy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z klas o profilu matem-przyrod.), nauczyciele, sołtys, radna, ksiegowa, wolontariusze, grupa liderów. działania będą podejmowane w obrębie dwóch modułów:doświadczalno-eksperymentalnym i naukowo-badawczym. Zajęcia będą prowadzone w szkole i na terenie przyszkolnym. W obrebie I modułu będą prowadzone doswiadczenia, których efekty młodzież będzie prezentować na spotkaniu z mieszkańcami wsi. Moduł II przewiduje urzadzenie przyszkolnego ogródka meterologicznego w celu systematycznego i ciągłego monitorowania pogody a następnie opracowania prognozy dla Kwiatonowic. Uwieńczeniem poczynionych obserwacji będzie wydany ,,Młodzieżowy informator pogodowy’ zawierający kilkumiesięczne zastawienie danych, wnioski-zaobserwowane anomalie pogodowe, elementy zmian klimatycznych.Planowanymi efektami realizacji projektu będzie rozbudzenie aspiracji poznawczych, nauczenie systematyczności, dokładności, zainteresowanie i udział w konkursach przedmiotowych oraz wybór szkół i klas profilowanych matem-przyrod. Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na doposażenie pracowni chemicznej w sprzęt potrzebny do przeprowadzenia doswiadczeń, zakup elementów do ogródka meterologicznego, pokrycie kosztów prowadzenia zajęć (honoraria) nauczycieli realizujących projekt, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia pomiarów, drukowania ulotek informacyjnych i ,,Młodzieżowego informatora pogodowego’.

Budżet projektu: 31 240 zł

Dotacja: 15 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice w Kwiatonowicach

Miejscowość: Kwiatonowice

Ulica, nr domu i lokalu: Kwiatonowice

Kod pocztowy i Poczta: 38-333 Zagórzany

Województwo: małopolskie

Powiat: gorlicki

Adres strony internetowej: http://

Doświadczamy,odkrywamy, przeżywamy

Kwiatonowice 21, 38-333, Polska

Więcej