Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Koło Młodych Przyrodników - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum im Ks. Bronisława Markiewicza w Gaci

Cel:

Cele projektu:
– umożliwienie młodzieży aktywnego i twórczego spędzania czasu
– wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej
– pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości
– wspieranie aktywności i współpracy różnych lokalnych partnerów (młodzież,nauczyciele,rodzice) wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży
– tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodziezy w działalność społeczną i publiczną

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie przede wszystkim młodzież w wieku 13-16 lat, będąca uczniami Gimnazjum w Gaci oraz uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum i współpracują ze szkołą na zasadzie wolontariatu. Bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu będą wszyscy chętni uczniowie ze wszystkich klas gimnazjum, interesujący się przyrodą, a pośrednio wszyscy uczniowie gimnazjum. Uczniowie zamieszkują bezpośrednio sąsiadujące ze sobą wsie w gminie Gać (Białoboki, Gać, Ostrów, Mikulice i Wolica). Ewentualny dojazd z miejscowości położonych dalej środkami komunikacji publicznej (PKS).

Opis projektu:

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem prowadzonego w naszym gimnazjum projektu pod nazwą 'Koło Młodych Ornitologów’. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów, mobilizowanie ich do aktywnej pracy na rzecz środowiska, rozwój współpracy i nawiązanie nowych kontaktów z ośrodkami prowadzacymi badania naukowe oraz umożliwienie uczniom wykazania się własnymi zdolnościami i zaprezentowania swoich osiągnięć.
Projekt będzie obejmował zajęcia w szkole i zajęcia terenowe. Będą to zajęcia warsztatowe na których uczniowie będą poznawać zagadnienia związane z roślinami, owadami i kręgowcami okolicznych terenów oraz ich ochroną w środowisku naturalnym. Uczniowie będą organizowali wystawy i rozbudują stronę internetową prezentującą efekty ich działań. Planowane są wycieczki przyrodnicze zarówno w najbliższej okolicy szkoły, interesujących miejscach w powiecie, jak i uczestnictwo w naukowych obozach badawczych. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą uczniowie ze wszystkich klas gimnazjum zainteresowani przyrodą i jej ochroną oraz uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum i współpracują ze szkołą na zasadach wolontariatu.
Efektem projektu będzie rozwój umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poznanie metod badań naukowych i zbadanie stanu środowiska oraz zwiększenie się świadomości uczniów o możliwości wpływu na samorząd lokalny, wydanie folderu 'Ochrona przyrody w gminie Gać’, sporządzenie listy roślin i zwierząt chronionych.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych potrzebnych do pracy z młodzieżą, zakup rzutnika multimedialnego, wydanie folderu 'Ochrona przyrody w gminie Gać’, zakup pomocy naukowych (książki, filmy, plansze edukacyjne), zakup zestawów do analiz środowiska, zakup namiotu, pokrycie kosztów wyjazdu na wakacyjne obozy naukowe.

Budżet projektu: 17 000 zł

Dotacja: 25 350 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum im Ks. Bronisława Markiewicza w Gaci

Miejscowość: Gać

Ulica, nr domu i lokalu: Gać

Kod pocztowy i Poczta: 37-207 Gać

Województwo: podkarpackie

Powiat: przeworski

Adres strony internetowej: http://edu.apple.pl/gac_gimn

Koło Młodych Przyrodników

Gać 230, 37-207, Polska

Więcej