Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Mikorzyńska Ekspedycja Archeologiczna - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie

Cel:

W wyniku odkrycia w pobliżu Mikorzyna stanowiska archeologicznego (okres wpływów rzymskich i średniowiecznych) pojawiła się pilna potrzeba przeprowadzenia na nim archeologicznych prac ratowniczych – ze względu na 'odsłonięcie’ stanowiska ulegają erozji jego warstwy kulturowe. Tematem zainteresował nas archeolog -dyrektor Muzeum Ziemi Kepińskiej, z którym nasze szkolne koło Przyjaciół Ziemi Kępińskiej utrzymuje bliskie kontakty.Chęć zaspokojenia wiedzy o korzeniach miejscowości oraz poznania 'z bliska’archeologii spowodowała, że postanowiliśmy podjąć współpracę z Muzeum, które teraz 'przyjedzie na wieś’.Liczymy, że będzie ona kontynuowana bo w najbliższej okolicy są inne stanowiska archeo.
Cele projektu:
a)Uczniowie gimnazjum przeprowadzą 'badania ratownicze stanowiska archeologicznego’,czyli wezmą udział w wykopaliskach;opracują wyniki swoich badań tworząc dokumentację, w tym fotograficzną i filmową;
b)Uczestnicy poszerzą wiedzę historyczną w zakresie pradziejów Mikorzyna, poznają 'korzenie’ miejscowości; będzie to uzupełnienie progr.autorskiego 'Ziemia Kępińska moja Mała Ojczyzna’;
c)Promocja szkoły w środowisku: poprzez nasze zaangażowanie w pozaszkolną pracę z młodzieżą pokazujemy, że z nami warto działać – konsekwentne pozyskujemy przyjaciół szkoły w celu założenia stowarzyszenia;

Odbiorcy projektu:

W projekcie wezmą udział uczniowie gimnazjum z wiosek obwodu szkoły zainteresowani historią regionu.Zostaną oni wyłonieni spośród członków szkolnego koła Przyjaciół Ziemi Kępińskiej, którzy będą uczestniczyć w 'edukacyjnych spotkaniach z archeologią’ przeprowadzonych w szkole przez dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej.Najbardziej zainteresowani tematyką utworzą 16 os.grupę 'archeo’.Dołączą do nich 'dokumentaliści’- 4 członów koła dziennikarskiego i szkolnej gazety 'Kleks Gimnazjalista’.Bazą dla uczestników będzie teren naszego Ośrodka Wypoczynkowego.Na stanowisko badań młodzież będzie dojeżdżała rowerami szkolnymi( gimnazjum posiada 10 rowerów ) ok.4 km)

Opis projektu:

Projekt składa się z trzech etapów:
1.Powołanie do życia Koła Młodych Archeologów; przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w badaniach archeologicznych poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących archeologii jako nauki, metodyki prowadzenia prac wykopaliskowych, sposobu obchodzenia się z zabytkami archeologicznymi oraz informacji o dziejach Mikorzyna od czasów najdawniejszych do współczesności. Zajęcia z uczniami przeprowadzi dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej mgr archeologii J. Wojciechowski. Zainteresowani uczniowie, jako asystenci prowadzącego, przygotowują wraz z nim materiały szkoleniowe.Na zakończenie odbędzie się wyjazd edukacyjny do Kalisza, gdzie uczniowie obejrzą wykopaliska na tzw.Zawodziu
2. Zorganizowanie dla 2 grup 10 dniowej ekspedycji archeologicznej – przeprowadzenie przez uczniów badań ratowniczych nowoodkrytego w Mikorzynie stanowiska archeologicznego. Nad całością czuwa archeolog, nauczycielka historii oraz wolontariusze – dwie studentki archeologii.
3. Zorganizowanie w gimnazjum podsumowania prac wykopaliskowych: czasowa ekspozycja obrazująca efekty prac; przedstawienie fotoreportażu i filmu ukazującego prace badawcze i uczestników.
Uczestnikami bezpośrednimi będą gimnazjaliści – 2 grupy po 10 osób (badacze’archeo’ i „dokumentaliści”).
Młodzi ludzie poznają pradzieje naszej miejscowości, nauczą się posługiwać sprzętem archeologicznym, poznają metody pomiarów i sposoby prowadzenia dokumentacji archeologicznej, efektownie przedstawią wyniki swojej pracy. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć: aparatu cyfrowego, sprzętu do prac archeologicznych, materiałów do wykonania dokumentacji, zakup ekranów i gablot ekspozycyjnych, wyżywienie uczestników ekspedycji, honoraria dla prowadzących.

Budżet projektu: 18 000 zł

Dotacja: 27 085 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie

Miejscowość: Mikorzyn

Ulica, nr domu i lokalu: Mikorzyn 75a

Kod pocztowy i Poczta: 63-600 Kępno

Województwo: wielkopolskie

Powiat: kępiński

Adres strony internetowej: http://

Mikorzyńska Ekspedycja Archeologiczna

Mikorzyn 33, 63-600, Polska

Więcej