Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Piszę, więc jestem - 2006

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Cel:

Z obserwacji i rozmów z młodzieżą korzystajcą z usług Biblioteki wynika, że grupa ok.30 osób: podejmuje próby twórczości literackiej, odczuwa potrzebę rozwijania swoich możliwości twórczych i prezentownia ich szerszemu gronu odbiorców. Grupa ok. 110 osób zainteresowana jest bezpośrednim kontaktem z autorami powieści dla młodzieży.
Bariery w zaspokojeniu tych potrzeb to:brak możliwości uzyskania fachowej oceny twórczości młodzieży i porad dotyczących warsztatu literackiego, brak kontaktu z zawodowymi środowiskami literackimi i instytucjami promującymi twórczość.
Zmniejsza to szansę młodzieży na rowój: zainteresowań, talentu oraz na zaistnienie poza Pasłękiem
Wyrównywanie szans młodzieży z Pasłęka poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i zainteresowań literackich oraz pobudzaniu aspiracji poznawczych i twórczych. Cel dotyczy bezpośrednio 140 uczniów pasłęckich szkół gimnazjalnych i średnich, zostanie osiągnięty w przeciągu 9,5 miesięcy poprzez organizację w Bilbiotece Publicznej cyklu warsztatów literackich, spotkań autorskich z zawodowymi literatami i debiutującą młodzieżą z Pasłęka oraz poprzez wydawnianie gazetki redagowanej przez młodzież zrzeszoną w nieformalną grupę twórców, a także zorganizowanie konkursu literackiego.

Odbiorcy projektu:

Bezpośredni uczestnicy to ok. 140 uczniów pasłęckich szkół gimnazjalnych i licealnych w wieku od 14 do 19 lat, odczuwający potrzebę rozwijania zainteresowań literackich, kontaktu z popularnymi pisarzami, a także tworzącymi własne utwory i odczuwającymi potrzebę uzyskania fachowej oceny ich twórczości. Pośrednio odbiorcami projektu będą: nauczyciele, pisarze, czytelnicy gazetki literackiej, młodzież utrzymująca kontakt z bezpośrednimi uczestnikami projektu, realizatorzy projektu. Nabór uczestników odbywać się będzie poprzez: ogłoszenia w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych, mediach, zachętę ze strony nauczycieli, rozmowy z czytelnikami

Opis projektu:

Celem projektu jest wyrównywnie szans młodzieży z Pasłęka poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i zainteresowań literackich oraz pobudzaniu aspiracji poznawczych i twórczych. Bezpośrednimi uczestnikami będzie 140 uczniów pasłęckich szkół gimnazjalnych i średnich, a pośrednio w projekcie udział weźmie 200 osób. W ciągu 9,5 miesiąca Biblioteka Publiczna zorganizuje: konkurs literacki, cykl 3 spotkań autorskich z popularnymi, wybranymi przez młodzież autorami, cykl 3 warsztatów literackich skierowanych do młodzieży tworzącej własne utwory i odczuwającej potrzebę uzyskania fachowej oceny ich twórczości, cyklu 3 spotkań młodych twórców amatorów, dla których będzie to pierwszy występ publiczny i okazja do przedstawienia utworów na forum. W efekcie tych działań powstanie Grupa Młodych Twórców, która wydawać będzie cylkiczną gazetkę literacką, korzystając z komputera, zakupionego dla potrzeb projektu. Młodzież będzie również sama promować własne spotkania autorskie, a także dokonywć naboru nowych członków zinteresownych twórczością. Dzięki podjętym działaniom zmniejszą się dysproporcje między młodzieżą z dużych i małych ośrodków miejskich w zakresie zainteresowań literackich, kontaktów z pisarzami, rozwijania zdolności twórczych oraz promocji utworów debiutującej młodzieży. Zwiększy to ich szansę na zaistnienie w szerszym środowisku literackim, udoskonali umiętności tworzenia warsztatu literackiego i prezentacji własnej osoby, co ułatwi im lepszy start życiowy. Dotacja PFDiM zostanie przeznaczona na honoraria pisarzy, koszty ich dojazów i pobytu, zakup nagród dla laureatów konkursu, materiałów informacyjnych i biurowych, opracownie i wydanie gazetki literackiej oraz na utworzenie stanowiska komputerowego dla potrzeb uczestników i realizacji projektu.

Budżet projektu: 14 300 zł

Dotacja: 24 810 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Miejscowość: Pasłęk

Ulica, nr domu i lokalu: pl. św.Wojciecha 5 Pasłęk

Kod pocztowy i Poczta: 14-400 Pasłęk

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: elbląski

Adres strony internetowej: –

Piszę, więc jestem

Chodkiewicza 14, 14-400 Pasłęk, Polska

Więcej