Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Meteory i bolidy, czyli formuła 1 z kosmosu ! - 2006

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie

Cel:

Uruchomienie stacji bolidowej i związanej z nią realizacji cyklicznych w okresie wakacji spotkań pozwoli młodzieży otworzyć nowe możliwości w poznawaniu astronomii. W czasie realizacji projektu, młodzież poprzez wspólne działania zintegruje wokół określonego celu, zdobędzie doświadczenie współpracując w grupie rówieśniczej wywodzącej się z różnych środowisk. Pozwoli młodzieży w sposób godziwy i pożyteczny spędzić czas wakacji.
Celem projektu jest utworzenie na bazie obserwatorium astronomicznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie stacji bolidowej oraz zorganizowania w okresie wakacyjnym cyklicznych spotkań zapoznających młodzież z obsługą stacji, gromadzeniu danych, opracowywaniu i przekazywaniu do CAMK-u zebranych informacji. Integracja środowiska młodzieży gminy Urzędów wokół określonego celu oraz wypracowanie form i metod współpracy. Nabycie umiejętności samodzielnej realizacji projektu od pomysłu, poprzez realizację i możliwość pracy długofalowej. Opracowanie trwałej dokumentacji działań

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami realizowanego projektu są dzieci i młodzież z terenu gminy Urzędów w wieku 13 – 19 lat. Rekrutacja uczestników polegać będzie na ogłoszeniu w szkołach, prasie lokalnej, Internecie oraz plakatach możliwości wzięcia udziału w projekcie. Młodzież dojeżdżać będzie we własnym zakresie.

Opis projektu:

Celem projektu jest powstanie stacji bolidowej / bolid – bardzo jasny meteor / na bazie obserwatorium astronomicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, w której poprzez systematyczną obserwację wybranych fragmentów nieba będą zbierane informacje o pojawianiu się nowych bolidów oraz określaniu ich przynależności do jednego z rojów meteorów. Obswerwacje i prowadzone będą przy pomocy specjalnych kamer i aparatów fotograficznych sprzężonych z komputerem gromadzącym materiał dokumentacyjny. Uczestnikiem projektu będzie młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy Urzędów oraz świetlicy środowiskowej GOK i członkowie K M A. W początkowej fazie realizacji projektu młodzież zostanie zapoznana przez wolontariusza – uczestnika ogólnopolskich obozów bolidowych, z zasadami prowadzenia obserwacji wizualnych, teleskopowych oraz obsługi stacji bolidowej. W dalszej części realizacji projektu młodzież samodzielnie będzie przeprowadzać obserwacje, które po wstępnej obróbce i analizie zostaną przesłane jako materiał badwczy do Pracowni Komet i Meteorów Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie. W efekcie tej działalności oprócz walorów poznawczych i dydaktycznych młodzież z różnych środowisk – w tym patologicznych, będzie miała okazję integracji i spędzenia w sposób właściwy czasu wolnego w okresie wakacji. Celem projektu jest również kontynuacja przedsięwzięcia w okresie długofalowym- oraz pozyskanie nowych członków Koła Miłośników Astronomii z możliwością powstania nowego stowarzyszenia działającego na rzecz społeczności lokalnej. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup potrzebnych pomocy naukowych: aparat fotograficzny, kamera, modernizacja teleskopu oraz przygotowanie wystaw, prelekcje, noclegi wykładowców i uczestników projektu.

Budżet projektu: 15 000 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie

Miejscowość: Urzędów

Ulica, nr domu i lokalu: B. Dzikowskiego 1

Kod pocztowy i Poczta: 23-250 Urzędów

Województwo: lubelskie

Powiat: kraśnicki

Adres strony internetowej: –

Meteory i bolidy, czyli formuła 1 z kosmosu !

Kościelna 1, 23-250 Urzędów, Polska

Więcej