Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Absolwencie – kieruj swoją firmą i ucz się - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu

Cel:

Zatrzymywanie na terenie miasta i gminy Trzciel absolwentów naszej i innych szkół, aby mogli realizować swoje cele życiowe i uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym.Bariery ograniczające to:brak infrastruktury, znikoma ilość przedsiębiorstw duże bezrobocie co ogranicza popyt na dobra konsumpcyjne i usługi.
Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego prowadzenia własnego przedsięwzięcia gospodarczego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu to głównie młodzież klas maturalnych i przedmaturalnych w wieku 18-20 lat.Są Są mieszkańcami gminy Trzciel, Miedzichowo, Zbąszyn, Zbąszynek. Do szkoły dojeżdżają środkami komunikacji publicznej,samodzielnie lub dowożeni przez rodziców. Wielu uczniów jest miejscowych.

Opis projektu:

Przygotowanie młodzieży klas maturalnych i przedmaturalnych do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz ukierunkowanie ich na wybór dalszej drogi kształcenia. Zaplanowane działania obejmować będą wyszukiwanie informacji o uczelniach i pracy, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Międzyrzeczu. Symulacją zakładania własnej firmy we współpracy z Urzędem Skarbowym w Międzyrzeczu, Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Trzcielu, przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu oraz przedsiębiorcami-właścicielami firm i potencjalnymi pracodawcami. Spotkania odbywać się będą w naszej szkole oraz na sesjach wyjazdowych w wyżej wymienionych instytucjach oraz w wybranych przedsiębiorstwach. Szkolenia i informacje uzyskane podczas tych spotkań będą rejestrowane kamerą cyfrową, a następnie powstanie film, który zostanie zapisany na nośnikach CD oraz na stronie internetowej, łącznie z tekstami skrótowymi ze spotkań. Płyty te zostaną rozprowadzone po innych szkołach ponadgimnazjalnych
i instytucjach związanych z rynkiem pracy. Spodziewanym efektem projektu jest nauczenie i zachęcenie absolwentów do podejmowania pracy na własny rachunek oraz wybór kierunku edukacji, aby po jej ukończeniu osiągnąć wyższy próg startu do własnej kariery związanej z naszym powiatem i gminą. Płyty zaś, będą materiałem szkoleniowym na lekcjach przedsiębiorczości i wychowawczych. Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla prelegentów, publikacje broszur, zakup płyt CD, zakup kamery cyfrowej, publikacje strony internetowej i innych składników wyszczególnionych w budżecie projektu

Budżet projektu: 16 500 zł

Dotacja: 26 200 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu

Miejscowość: Trzciel

Ulica, nr domu i lokalu: Pl. Zjednoczenia Narodowego 9

Kod pocztowy i Poczta: 66-320 Trzciel

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Absolwencie – kieruj swoją firmą i ucz się

Plac Zjednoczenia Narodowego 11, 66-320 Trzciel, Polska

Więcej