Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śladami historii nigdzie niespisanej - 2006

Realizowany przez:

Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Cel:

Poszukiwanie i poznawanie historii nigdzie niespisanej pozwoli młodzieży docenić korzenie swojego pochodzenia, uzmysłowić ich cenność, dać poczucie własnej wartości i odwagę do działania. Zainteresowanie młodzieży zawodami i zajęciami, które często w ich świadomości są nieosiągalne, ekskluzywne jak np. dziennikarz, filmowiec. Umożliwienie pozyskania wiedzy nt. posługiwania się tak cennym sprzętem młodzieży z terenów wiejskich doda im odwagi do spełniania swych marzeń i rozwijania zainteresowań.
Celem projektu jest
– integrowanie i aktywizowanie młodych ludzi do twórczego działania
– poznawanie i dokumentowanie historii swojego regionu
– poznawanie zanikającej gwary, obrzędów, zwyczajów dziadków,
– zdobywanie umiejętności pracy z nowoczesnym sprzętem
– pożyteczne i twórcze spędzanie wolnego czasu
– zapisanie i rozpowszechnianie cennych informacji historycznych oraz języka Ślązaków przy użyciu nowoczesnego sprzętu
– rozbuzdanie potrzeby obcowania z tym, co dzieje się wokół młodego człowieka
– wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z ubogich rodzin,

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców projektu będzie młodzież w wieku od 14 do 19 lat, tj.uczniowie gimnazjum oraz szkół średnich zamieszkujący gminę Kochanowice. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie listów motywacyjnych i rozmów kwalifikacyjnych mające na celu wyselekcjonowanie pasjonatów historii chcący poznać tajniki zawodów jak dziennikarz, redaktor. Grupy zadaniowe będą się spotykały w sali udostępnionej przez OSP w Kochcicach oraz w GCK i I w Kochanowicach. Wsparciem w ich działaniu będzie doświadczenie i wiedza instruktorów pozyskana podczas warsztatów.Na zajęcia w terenie dojeżdżać uczniowie będą rowerami, autobusem.

Opis projektu:

Młodzi mieszkańcy naszej gminy żyją w przekonaniu iż ich życiowy start w dorosłe życie jest trudniejszy z powodu zamieszkania w miejsowościach wiejskich.Wiejskie pochodzenie to przyczyna wielu zahamowań i obaw dzieci ze wsi w kontaktach z rówieśnikami ze środowisk miejskich.Projekt ma pomóc młodzieży w przełamaniu tych barier i uzmysłowieniu im zalet wynikajacych ze swych wiejskich korzeni. Praca nad zgłębianiem i poszerzaniem historii ma pomoc w przełamaniu owych barier.Młodzież będzie przeprowadzać wywiady z seniorami naszej gminy którzy pamiętają ważne wydarzenia o znaczeniu historycznym i ciekawe legendy nt. budowy kapliczek dotychczas nigdzie niespisanych.Rozmowy ze starszymi osobami to obcowanie z gwarą śląską często dziś zapomnianą.Nagrywanie owych rozmów to nie tylko zapis wydarzeń historycznych ale i zapis tej mowy który stanowi material dydaktyczny wykorzystywany w szkołach.W bieżącym roku przypada 50-lecie przeniesienia kapliczki z Przysiółku Brzoza na Pawełki dlatego młodzież pragnie przy współpracy z miejscowymi artystami-amatorami postawić malutką symboliczną kapliczkę upamiętniającą to wydarzenie.Wszystkie prace związane z budową kapliczki zostaną utrwalone za pomocą kamery- powstanie amatorski film.Młodzież o postępach swojego projektu będzie informowała mieszkańców na łamach lokalnych i powiatowych gazet oraz za pomocą strony internetowej.W celu nabycia umiejętności filmowania, redagowania artykułów, obsługi komputera profesjonalni szkoleniowcy przeprowadzą warsztaty.Opracowana w ramach projektu dokumentacja służyć będzie społeczności gminnej i powiatowej.Dotacja przeznaczona zostanie na zakup niezbędnego sprzętu i art. biurowych, przeprowadzenie warsztatów, wynagrodzienie obsługujących projekt oraz wydanie albumu zawierającego zebrane informacje.

Budżet projektu: 20 000 zł

Dotacja: 30 080 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Miejscowość: Kochanowice

Ulica, nr domu i lokalu: Lubliniecka 5

Kod pocztowy i Poczta: 42-713 Kochanowice

Województwo: śląskie

Powiat: lubliniecki

Adres strony internetowej: –

Śladami historii nigdzie niespisanej

Wiejska 10, 42-713 Kochanowice, Polska

Więcej