Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie święci garnki lepią – chcemy byc kowalami własnego losu - 2006

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Bidzinach

Cel:

Wojciechowice to gmina typowo rolnicza gdzie bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów. Realizując projekt chcemy uświadomić młodzieży, że garncarsto i kowalstwo artystyczne to obecnie atrakcyjne, dobrze płatne i poszukiwane zawody. Zadaniem szkoły jest ukazywanie uczniom współczesnego świata całościowo i przygotowanie ich do aktywnego w nim uczestnictwa. Naszym uczniom szczególnie potrzebne są starannie dobrane doświadczenia edukacyjne, społeczne i kulturalne. Wyjazdy do większych miast stwarzają możliwość nadrobienia braków środowiskowych. Udział w projekcie dowartościuje uczniów, wyzwoli aktywność i ciekawość świata co stworzy im szansę na wybór ciekawego zawodu i zatrudnienie.
Cele projektu:
-potrzeba stworzenia warunków pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu
-budzenie poczucia dumy z przynależności do lokalnego środowiska
-rozwijanie samodzielności i aspiracji twórczych
-zapoznanie z rzemiosłem ginących zawodów
-budzenie szacunku do dorobku przeszłego pokolenia
-dla wiekszości uczniów nie mających komputera stworzenie możliwości z jego korzystania w ramach zajęć dodatkowych
-nabywanie umiejętności montażu filmu i prezentacji multimedialnej
-podniesienie efektów nauczania z przedmiotów ścisłych dzięki różnym formom zajęć
-włączenie uczniów w działalność społeczną

Odbiorcy projektu:

Gimnazjaliści w wieku 13-15 lat mieszkający na terenie Gminy Wojciechowice pracują nad projektem zgodnie za swoimi zainteresowaniami. Celem koordynatorów projektu jest zachęcenie do włączenia się w projekt uczniów z problemami wychowawczymi i trudnościami edukacyjnymi. Szkoła posiada dwa autobusy na 45 i 16 miejsc, którymi będą dowożone dzieci na zajęcia, podczas których realizowany będzie projekt.

Opis projektu:

Projekt adresowany jest do uczniów i środowiska lokalnego. Realizowane są trzy główne działania: realizacja filmuo ginących zawodach, poznanie zawodu garncarza i wykonywanie wytworów garncarskich, poznanie zawodu kowala i wykonywanie wytworów kowalskich. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniowie mający trudności w nauce włączeni zostana do wszystkich działań zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami. Efektem tego będzie podniesienie ich wiedzy, co udokumentowane zostanie w kartach samooceny uczniów.
Zostanie nawiązana systematyczna współpraca z WDK w Kielcach oraz z miejscowymi rzemieślnikami przy realizacji działań związanych z garncarstwem i kowalstwem. W ramach tych działań uczniowie pojadą na warsztaty kowalskie do Wojciechowa, do Ośrodka Tradycji Garncarskiej w Chałupkach, do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz do Muzeum w Krzemionkach Opatowskich. Aby zrealizować film nawiązana zostanie współpraca z TVP S.A. w Kielcach. Film zaptrezentowany zostanie społeczności lokalnej podczas festynu wieńczącego projekt, jak rówież wszystkie samodzielnie wykonane przez uczniów przedmioty kowalskie i garncarskie oraz portfilia. Realizacja działań związanych z projektem może stać się inspiracją dla uzdolnionych w tym kierunku uczniów i pozwolić im zdecydować o ewentualnym wyborze przyszłego zawodu.

Budżet projektu: 16 000 zł

Dotacja: 26 738 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum w Bidzinach

Miejscowość: Bidziny

Ulica, nr domu i lokalu: Bidziny 121

Kod pocztowy i Poczta: 27-532 Wojciechowice

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: opatowski

Adres strony internetowej: –

Nie święci garnki lepią – chcemy byc kowalami własnego losu

Bidziny 119, 27-532, Polska

Więcej