Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Guide my future – kurs językowy i działania wolontarystyczne - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Serce-Sercu w Ligowie

Cel:

Skromne umiejętności językowe i informacyjne młodzieży z terenu gm. Gozdowo nie sprzyjają intelektualnemu rozwojowi i kształtowaniu aktywnych postaw wobec rzeczywistości. Jedyne gimnazjum skupia 328 uczniów mieszkających w promieniu 12 km.Tylko 82 ma komputery w domu, 23 korzysta z Internetu. Standardowa oferta edukacyjna – w efekcie słabe wyniki egzaminu gimn. śr.0,46-mat. i 0,48-h. Wybieranie ,, gorszych szkół’ – w LO kontynuje naukę 27 absolwentów, część nie podejmuje dalszej nauki i nie pracuje /bezrobocie młodzieży w wieku 18 -24 lata wynosi 26,7%. To biedny rolniczy teren Północnego Mazowsza poza tzw. 'strefą warszawską’. /dane PUP w Sierpcu, UG w Gozdowie/.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych 30 uczestników projektu (a tym samym zwiększenie ich szans zawodowych), aktywizacja (poprzez wolontariat) oraz rozwijanie twórczego myślenia i twórczych sposobów działania. Lekcje j. angielskiego ściśle będą się wiązały z programem warsztatów twórczych, zintegrowanych z warsztatami operatorsko-dziennikarskimi. Prace nad przewodnikiem /i filmem/, przygotowania do jego tworzenia będą integralną częścią kursu językowego- podobnie jak sam kurs będą nakierowane na pracę z materiałami i słownictwem związanym z tematyką i ideą projektu.

Odbiorcy projektu:

30 – osobowa grupa uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum w Gozdowie, w wieku 14 – 16 lat, to byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowach. Rekrutacja nastąpi w czasie roku szkolnego poprzez: zaproszenie do współpracy oraz poprzez organizację ,,pilotażowego’ warsztatu w ramach zajęć szkolnych, z którego wyłoni się grupa uczestników.
Dojazd młodzieży na zajęcia sfinansuje urząd gminy.

Opis projektu:

,,Guide my future’ to projekt nauki języka angielskiego dla 20-osobowej grupy uczniów gimnazjum w Gozdowie i 10-osobowej grupy uczniów LO w Sierpcu – mieszkańców Ostrów i okolic, połączony z warsztatami aktywności twórczej odbywającymi się w zależności od potrzeb w szkołach: w Gozdowie, w Ostrowach lub w terenie, gdzie w czasie wycieczek rowerowych, przejazdów wozem konnym, młodzież, spotkając się z lokalną społecznością i archeologami badającymi ten teren, będzie miała szansę nieco innego niż dotychczas patrzenia na swoją małą ojczyznę. Prowadzone równocześnie warsztaty operatorsko-dziennikarskie wesprą prace nad przewodnikiem internetowym, wzbogacą materiał tekstowy, fotograficzny i plastyczny, dostarczą teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wystarczających do stworzenia pod opieką dydaktyczną produktu w postaci 15- minutowego filmu, który zilustruje działania podejmowane w czasie trwania projektu. Przy okazji tworzenia (w języku polskim i angielskim) przewodnika internetowego promującego okoliczne miejscowości, młodzież będzie doskonaliła umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych. Lokalna społeczność będzie miała okazję poznać osiągnięcia fotograficzne i plastyczne młodzieży podczas wystaw w szkołach powiatu sierpeckiego, w urzędach gmin i w starostwie. Całość wypracowanego materiału zostanie zaprezentowana na IV Festiwalu Nauki -najważniejszej imprezie edukacyjnej w gminie Gozdowo. Powstanie centrum wolontariatu niosące pomoc dzieciom i młodzieży mającej trudności w nauce, a wyłonieni lokalni liderzy zajmą się tworzeniem i obsługą własnych projektów grantowych.
Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria dla kadry szkoleniowej, której nie ma na tym terenie oraz zakup kamery, aparatu fotograficznego i materiałów plastycznych.

Budżet projektu: 18 000 zł

Dotacja: 46 224 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wolontariuszy Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Serce-Sercu w Ligowie

Miejscowość: Ligowo

Ulica, nr domu i lokalu: Ligowo

Kod pocztowy i Poczta: 09-228 Ligowo

Województwo: mazowieckie

Powiat: sierpecki

Adres strony internetowej: –

Guide my future – kurs językowy i działania wolontarystyczne

Ligowo 47, 09-228, Polska

Więcej