Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bez korzeni nie ma skrzydeł – Koło Miłośników Twórców Kaszubskich - 2006

Realizowany przez:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Cel:

W naszym środowisku lokalnym nie ma żadnych ośrodków działalności kulturalnej typu Dom Kultury, Świetlica środowiskowa, w których młodzież może spotykać się w wolnym czasie i rozwijać swoje zainteresowania. Widząc taką potrzebę wśród młodych ludzi chcemy stworzyć im możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach Koła i pod opieką doświadczonych osób.
Ludzie młodzi działający w sekcji artystycznej Klubu Młodzieży Twórczej chcą poznać dogłębniej dorobek kulturowy Kaszub i swoją fascynacją tematem 'zarażać’ innych.
Dla młodzieży wywodzącej się z naszego terenu a kontynuującej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych barierą jest odmienność kulturowa, a przede wszystkim język.
Celem głównym jest wzrost aktywności coraz szerszej grupy młodych ludzi w lokalnym środowisku wiejskim na rzecz głębszego poznania dorobku kulturowego, a także stworzenie im warunków dla spędzania wolnego czasu i realizacji swoich zainteresowań związanych z językiem i tradycją regionu. Realizacja projektu ma również uświadomić dzieciom i młodzieży, że odmienność kulturowa Kaszubów (język, tradycja, dorobek twórców ludowych) jest ich wartością.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku powyżej 13 lat uczęszczajaca do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodzież, która skończyła edukację a zainteresowana będzie angażowaniem się w realizację działań pochodząca głównie. z Sołectwa Kamienica Szlachecka w gminie Stężyca. Młodzież ta na co dzień uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. Zakładamy, że część tej młodzieży będzie należeć do Koła Miłośników Twórców Kaszubskich zaś większość weźmie udział w imprezach organizowanych w ramach projektu.
Rekrutacja: spotkania informacyjne w szkołach przeprowadzane przez członków Klubu Młodzieży Twórczej.
Dojazd: rowery, PKS.

Opis projektu:

Jesienią 2004 r. powstał Klub Młodzieży Twórczej, w ramach programu 'Równać Szanse 2004 ’, który ma swoją siedzibę w budynku Gimnazjum w Kamienicy Szlacheckiej przy siedzibie KSPT. W Klubie działa m.in. sekcja artystyczna, która zaangażowała się w pracę z dziećmi ze szkoły podstawowej, prowadząc z nimi zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczą się pieśni i sztuk teatralnych przede wszystkim zaczerpniętych z twórczości regionalnych artystów kaszubskich. W ramach tej sekcji wyłoniła się grupa inicjatywna, która dostrzegła potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu języka i twórczości kaszubskiej.
Członkami Klubu są młodzi Kaszubi wywodzący się z północnej części gminy Stężyca, dla których jedynym ośrodkiem kulturotwórczym jest placówka szkolna, gdzie działa wyżej wymieniony Klub Młodzieży Twórczej. Młodzież ościennych wsi nie widzi przeszkody wiekowej i geograficznej. Dla nich priorytetem jest chęć spotykania się i wspólne działanie.
Naszym zamierzeniem jest rozszerzenie działalności:
– w środowisku lokalnym angażować inne grupy młodzieży we wspólnie podejmowanych inicjatywach,
– wychodzić poza nasze miejsce zamieszkania, podejmować inicjatywy na szczeblu m.in. gminnym a nawet szerszym (powiatowym),
– poszerzyć płaszczyzny działania, podejmować inicjatywy w kierunku malarskim, muzyczno-literackim,
– odtworzenie i cykliczne kultywowanie tradycji kaszubskich, poznania bliżej działaczy, współtworzenie współczesnego obrazu Kaszuba – Polaka, Europejczyka.
W tym celu chcemy pozyskiwać sponsorów, aby w przyszłości kontynuować działalność Koła

Budżet projektu: 19 000 zł

Dotacja: 27 290 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Miejscowość: Kamienica Szlachecka

Ulica, nr domu i lokalu: Kamienica Szlachecka 74

Kod pocztowy i Poczta: 83-323 Kamienica Szlachecka

Województwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Adres strony internetowej: –

Bez korzeni nie ma skrzydeł – Koło Miłośników Twórców Kaszubskich

Ulica Spacerowa 2, 83-323 Kamienica Szlachecka, Polska

Więcej