Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Na pewno warto - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Ropica Polska w Ropicy Polskiej

Cel:

Projekt ma na celu:
– rozwijanie umiejętności analitycznego, samodzielnego myślenia i prowadzenia obserwacji, prostych eksperymentów,
– wykorzystanie teoretycznej wiedzy w praktyce,
– kształtowanie postawy badacza,
– wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie dociekliwości poznawczej,
– umożliwienie młodzieży wiejskiej systematycznego dostępu do różnych źródeł informacji.
– wzrost aktywności społecznej.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjum w wieku od 13-14 lat pochodząca z Ropicy Polskiej.
W projekcie będzie również brała udział młodzież zamieszkała w pobliskiej miejscowości Bielanka.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i młodzież będzie wykonawcą szeregu zaplanowanych działań. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w jego realizacji będą obserwatorami i doradcami. Chcemy połączyś zdobytą przez uczniów wiedzę teoretyczną z praktyką poprzez doświadczenia, eksperymenty, analizę, porównywania, wyciąganie wniosków.
Ta forma pracy pozwoli na osiąganie przez młodzież lepszych wyników w nauce. Projekt opira się głównie o zajęcia w terenie.
Na początku zajmiemy się budową geologiczną najbliższej okolicy. Zajęcia prowadzone będą w stacji bazowej PAN w Szymbarku, gdzie uczniowie przeprowadzą doświadczenia z zakresu zanieczyszczenia wody, gleb i wezmą udział w zajęciach dotyczących osuwisk. Poznają wpływ budowy geologicznej i działalności wody na ich powstawanie. Z tej części wykonana zostanie mapa z czynnymi osuwiskami,udostępniona późnie społeczności lokalnej.
Celem porównania różnych form terenu nwiążemy współpracę z Ojcowskim Parkiem Narodowym na terenie którego uczniowie wezm a udział w całodziennych warsztatach. Na zasadzie analizy porównawczej wykonane zostaną postery dotyczące różnic obserwowanych terenów.
Postery, mapa, fotografie i inne prace zaprezentowane zostaną w czasie podsumowania projektu.

Budżet projektu: 11 200 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Ropica Polska w Ropicy Polskiej

Miejscowość: Ropica Polska

Ulica, nr domu i lokalu: Ropica Polska 70

Kod pocztowy i Poczta: 38-300 Gorlice

Województwo: małopolskie

Powiat: gorlicki

Adres strony internetowej: http://

Na pewno warto

Ropica Polska "kościół", 38-300 Ropica Polska, Polska

Więcej