Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

GIZA II – Gimnazjalny Instytut Zajęć Ambitnych - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Cel:

Rozwój zainteresowań naukami matematyczno – przyrodniczymi oraz dociekliwości poznawczo – badawczej młodzieży. Zachęta do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez uświadomienie jakie znaczenie mają nauki ścisłe w życiu codziennym. Poszerzenie u uczniów zdolności twórczego myślenia, wnioskowania, a także stawiania i weryfikowania hipotez.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej uczęszczającej do Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej z trzech miejscowości. W projekcie będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie – zakładamy, że będzie to około 70-osobowa grupa najaktywniejszej młodzieży.

Opis projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup uczniów, czyli uczniów zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy z bloku przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów, którym matematyka i przedmioty przyrodnicze kojarzą się z trudnościami lub nudą.
Celem projektu jest kształcenie umiejętności samodzielnego i analitycznego myślenia, obserwacji zjawisk przyrodniczych, przeprowadzania badań ,kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, prezentacji własnych osiągnięć za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych
Praca w ramach projektu będzie prowadzona w 3 zespołach zadaniowych, czyli biologiczno – chemicznym, matematyczno – fizycznym i informatyczno – europejskim. Każda z sekcji wykorzystywać będzie różnorodne technologie informatyczne podczas realizacji zaplanowanych zadań. Sekcje będą funkcjonować na zasadzie współpracy, współodpowiedzialności i inicjatywie uczniów. Nauczyciele będą pełnić rolę doradców i animatorów.
Podczas realizacji zadań młodzież będzie samodzielnie dokonywać pomiarów, przygotowywać prezentacje multimedialne, projektować własne doświadczenia, przeprowadzać eksperymenty, wykorzystywać zestawy interaktywne, uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych i spotkaniach ze specjalistami różnych dziedzin wiedzy.

Budżet projektu: 10 500 zł

Dotacja: 5 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Miejscowość: Jasienica Rosielna

Ulica, nr domu i lokalu: Jasienica Rosielna 223

Kod pocztowy i Poczta: 36-220 Jasienica Rosielna

Województwo: podkarpackie

Powiat: brzozowski

Adres strony internetowej: http://www.jasienicagimnazjum.republika.pl

GIZA II – Gimnazjalny Instytut Zajęć Ambitnych

Jasienica Rosielna 30B, 36-220, Polska

Więcej