Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Poznajemy historię naszych dziadków - 2006

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

Cel:

Zmobilizowanie młodzieży do pracy społecznej, wzbudzenie zainteresowania swoim regionem i ukazanie im jego wyjątkowości, integracja z pokoleniem dziadków, którego tak naprawdę nie znają, współdziałanie z lokalną społecznością oraz pracy w grupie, poszerzenie wiedzy o własnym regionie, jego historii, tradycjach i obyczajach.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Strzyżewice.

Opis projektu:

Celem projektu jest zmobilizowanie młodzieży do pracy społecznej, wzbudzenie zainteresowania swoim regionem i ukazanie im jego wyjątkowości. Zakłada integrację z pokoleniem dziadków, którego tak naprawdę nie znają. Projekt ma nauczyć współdziałania z lokalną społecznością oraz pracy w grupie. Zakłada poszerzenie wiedzy o własnym regionie, jego historii, tradycjach i obyczajach. Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Strzyżewice. Zaplanowane działania: nabór uczestników do projektu, zebranie informacji o tradycjach ludowych, obrzędach, i podań od starszych mieszkańców Gminy Strzyżewice, spisanie przyśpiewek ludowych; przeprowadzenie lekcji o historii i tradycjach regionalnych; wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, w trakcie, którego przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę zajęcia muzealne; opracowanie i przygotowanie do druku zebranych materiałów dotyczących tradycji ludowych obrzędów, przyśpiewek ludowych, podań, wypowiedzi starszych ludzi; wydanie folderu poświęconego tradycjom ludowym, obrzędom, przyśpiewkom ludowym oraz podaniom; przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej realizację projektu. Mierzalne efekty projektu: wydanie folderu poświęconego tradycjom ludowym, obrzędom, przyśpiewkom ludowym, wystawa fotograficzna, lekcje historii oraz wycieczka dydaktyczna do muzeum ludowego.

Budżet projektu: 9 774 zł

Dotacja: 4 700 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

Miejscowość: Piotrowice

Ulica, nr domu i lokalu: Piotrowice

Kod pocztowy i Poczta: 23-107 Strzyżewice

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: –

Poznajemy historię naszych dziadków

Piotrowice 135, 23-107, Polska

Więcej