Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub Młodego Dziennikarza - 2006

Realizowany przez:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Cel:

Głownym celem projektu jest stworzenie oferty pożytecznego spędzania czasu wolnego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat poprzez zaangażowanie ich w życie społeczne i publiczne gminy Pacanów. Dodatkowo projekt ma na celu pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych, a także nabycie przez młodzież nowych umiejętności.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież w wieku 13 – 19 lat, zwłaszcza gimnazjaliści, zamieszkujący gminę Pacanów.

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie możliwości wypowiedzenia się na tematy ważne, w tym związane z miejscem zamieszkania. Oddanie młodzieży części miesięcznika do samodzielnej, autonomicznej redakcji ma nauczyć odpowiedzialności (zwłaszcza za słowo), systematyczności oraz współpracy. Zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: warsztaty dziennikarskie (od wprowadzenia do dziennikarstwa, przez omówienie gatunków dziennikarskich, zasad redagowania gazety, sposobów pozyskiwania informacji, etyki dziennikarskiej, prawa prasowego i praw autorskich, specyfiki prasy lokalnej i fotografii prasowej) oraz z zakresu komunikacji międzyludzkiej, spotkania z dziennikarzami oraz opracowanie, złożenie i wydanie części młodzieżowej miesięcznika 'Z Życia Gminy’ w dwóch numerach (majowym i czerwcowym). Praca nad czasopismem doprowadzi także do powstania stowarzyszenia skupiajacego młodzież, którego celem będzie włączanie młodzieży w życie społeczne, edukacja oraz wspieranie wszelkich form pożytecznego spędzania czasu wolnego.
Efektem projektu będzie stworzenie aktywnej grupy młodych ludzi, chętnie zajmującej się sprawami społeczności lokalnej i aktywnie uczestniczącej w dzialaniach na jej rzecz, a także je inicjujące.

Budżet projektu: 18 945 zł

Dotacja: 5 300 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Miejscowość: Pacanów

Ulica, nr domu i lokalu: Kościelna 13

Kod pocztowy i Poczta: 28-133 Pacanów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: buski

Adres strony internetowej: –

Klub Młodego Dziennikarza

Mleczna 23, 28-133 Pacanów, Polska

Więcej