Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Od bursztynowego szlaku do świadłowodowej sieci - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Integracyjne 'Klub Otwartych Serc’ w Wieruszowie

Cel:

Celem projektu jest :
– unikanie zagrożeń i patologii wśród młodzieży poprzez pobudzenie ich aspiracji poznawczych w powiązaniu z poznawaniem śladów przeszłości,
– wzmocnienie w nich poczucia pozytywnej tożsamości z miejscem zamieszkania,
– pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego
– podnoszenie umiejętności społecznych młodzieży poprzez współpracę ze starszymi mieszkańcami wsi, pracownikami szkół, stowarzyszeń, bibliotek oraz prowadzenie prezentacji dla środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku od 13 do 18 lat mieszkający w Osieku.

Opis projektu:

Podczas realizacji projektu młodzież zamieni się w badaczy historii swojego regionu a wyniki swoich badań umieści w internecie. Zrealizuje to poprzez wycieczki do różnych muzeów, warsztaty archeologiczne, fotograficzne i malarskie, wywiady z najstarszymi mieszkańcami, studiowanie, zbieranie i skanowanie starych kronik i dokumentów, wycieczki do bibliotek. Efektem projektu będzie wydanie folderu o najbliższym regionie, wystawy malarska i fotograficzna, założenie strony internetowej poświęconej poznanej historii oraz prezentacje ciekawych materiałów mieszkańcom.

Budżet projektu: 8 398 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Integracyjne 'Klub Otwartych Serc’ w Wieruszowie

Miejscowość: Wieruszów

Ulica, nr domu i lokalu: Sportowa 7

Kod pocztowy i Poczta: 98-400 Wieruszów

Województwo: łódzkie

Powiat: wieruszowski

Adres strony internetowej: http://www.sikos.org.pl/

Od bursztynowego szlaku do świadłowodowej sieci

Park Miejski, Park Wieruszów, Parkowa, 98-400 Wieruszów, Polska

Więcej