Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Teatr Ognia – Fire Mime - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic w Krzyżowicach

Cel:

Głównym celem projektu jest twórcze zagospodarowanie czasu wolnego przez działania polisensoryczne: żonglowanie, taniec, ekspresja teatralna i pantomimiczna. Tego rodzaju edukacja ma sprzyjać rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu oraz dać możliwość istniejącej grupie artystycznej, która może nie tylko uświetniać wiele uroczystości lokalnych, sprzyjać integracji gminy i powiatu, stanowić źródło pozyskiwania funduszy, być atrakcją społeczności lokalnej ale także uczyć innych tworzyć podobne grupy, swoje umiejętności doskonalić i podnosić swój prestiż w społeczeństwie.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z Krzyżowic, uczestnicy poprzednich projektów a także nowe osoby.

Opis projektu:

Planujemy wydanie pomocy dydaktycznej w formie broszury o edukacji polisensorycznej / w wyniku takiej edukacji mózg efektywniej wykorzystuje możliwości obydwu półkul, może sprawnie funkcjonować, jest bardziej kreatywny – takie informacje będą szczególnie ważne dla rodziców nowych uczestników projektu, a grupa już istniejąca poprze je nie tylko badaniami przeprowadzonymi w na Uniwersytecie w Ratyzbonie, ale swoim przykładem/ oraz metodach zakładania grupy artystycznej. Uczestnikami projektu jest zainteresowana grupa młodzieży PZS Nr1 w Krzyżowicach oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z Krzyżowic i okolic, niektóre osoby już zetknęły się z tego rodzaju sztuką / na wakacjach/ i pragną dojść do perfekcji. Wśród działań, oprócz działań promocyjnych oraz związanych z pozyskiwaniem sponsorów i doradców, zostały zaplanowane warsztaty choreograficzne z instruktorem, lekcje instruktażowe z aktorem – mimem Teatru Polskiego z Wrocławia, warsztaty koleżeńskie i tworzenie grup w świetlicach gminnych i gimnazjach, sesje poświęcone formom edukacji polisensorycznej połączone z ideą propagowania Programu 'Równać Szanse’ – mamy wstępną zgodę dra Waldemara Idziaka z Politechniki Koszalińskiej z wykładem, planujemy zaprosić Pana Janusza Laskę z KTO oraz twórcę WKE, Panią Katarzynę Zawadzką. Odbiorcami tej sesji będą uczniowie i nauczyciele PZS Nr1 oraz nauczyciele gimnazjów z terenu gminy, przedstawiciele samorządów, sponsorzy. Takie działania już były z powodzeniem realizowane a informacja zwrotna w formie podziękowań skłania nas do kontynuowania tego przedsięwzięcia. Działania i przedsięwzięcia będą podejmowane przez grupę inicjatywną i grupy współdziałające, będą przydzielone konkretne zadania, rozpisane w tzw. szczegółowym harmonogramie.

Budżet projektu: 35 000 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic w Krzyżowicach

Miejscowość: Krzyżowice

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 2

Kod pocztowy i Poczta: 55-040 Kobierzyce

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Adres strony internetowej: –

Teatr Ognia – Fire Mime

Główna 2D, 55-040 Krzyżowice, Polska

Więcej