Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Multimedialna izba pamięci - 2007

Realizowany przez:

Uczniowski Klub Sportowy Dobiesław w Dobiegniewie

Cel:

Celem projektu jest podniesienie aktywności młodzieży z wykorzystaniem technik informatycznych w nawiązaniu do lokalnych wydarzeń historycznych, rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez pracę w sekcjach tematycznych, nauka pracy w grupie, prezentacji i autoprezentacji.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież szkolna w wieku 13-15 lat z Gimnazjum w Dobiegniewie. W sekcjach (15-20 os.) pracować będzie ok. 80 uczniów, w prezentacji multimedialnej, zawodach sportowych weźmie udział ok. 300. Nabór do poszczególnych sekcji odbędzie się na zasadzie dobrowolności, zainteresowań i predyspozycji uczniów (uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału w pracach zespołów, będą mogli w nich uczestniczyć).

Opis projektu:

Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności przez młodych ludzi, poprzez realizację interesującej oferty edukacyjnej, wykorzystującej możliwości nowoczesnych technologii, rozwój zainteresowań i uzdolnień. Projekt Multimedialna Izba Pamięci skierowany jest do uczniów gimnazjum. Realizując zadania projektu, młodzież zapoznaje się z historią sportu w obozie jenieckim Oflag II C Woldenberg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obozowe Igrzyska Olimpijskie, oraz piłkę nożną. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli pracują w sekcjach: sportowej, historycznej, informatycznej, redakcyjno-promocyjnej. Uczniowie gromadzą informacje na temat działalności sportowej jeńców, odwiedzają miejscowe muzeum, nawiązują współpracę min. ze Stowarzyszeniem Woldenberczyków, Lubuską Radą Olimpijską, korzystają także z komputerów i internetu w pracowni komputerowej gimnazjum. Zebrane materiały nt. działalności sportowej w Oflagu opracowuje i przetworza, tworząc zbiory do Multimedialnej Izby Pamięci. Podczas uroczystości otwarcia tej nietypowej Izby Pamięci z udziałem min. Woldenberczyków i Olimpijczyków młodzież zaprezentuje swój kilkumiesięczny dorobek. Zapoznanie z historią Igrzysk Olimpijskich oraz piłką nożną w obozie, pozwoli również na przygotowanie i zorganizowanie przez uczniów dwóch dużych imprez sportowych. Będą to Szkolne oraz Powiatowe Igrzyska, przeprowadzone na wzór tych, które odbywały się w 1944 roku. Odbędą się one na stadionie miejskim.
Dotacja przeznaczona jest min. na zakup sprzętu multimedialngo, materiałów do prowadzenia zajęć, sprzętu sportowego do organizacji imprez, częściowe pokrycie wynagrodzenia prowadzących zajęcia z młodzieżą.

Budżet projektu: 27 460 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Uczniowski Klub Sportowy Dobiesław w Dobiegniewie

Miejscowość: Dobiegniew

Ulica, nr domu i lokalu: Gdańska 8

Kod pocztowy i Poczta: 66-520 Dobiegniew

Województwo: lubuskie

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Adres strony internetowej: –

Multimedialna izba pamięci

XQC8+98 Dobiegniew, Polska

Więcej