Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Film edukacyjno-ekologiczny DVD-1000 egz. Sposoby ochrony środowiska naturalnego w życiu codziennym z udziałem i przy realizacji młodzieży z Zespołu Szkół-Gimnazjum, Liceum w Świątnikach Górnych - 2007

Realizowany przez:

Ogólnoposkie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R w Krakowie

Cel:

Film dvd będzie realizowany z udziałem młodzieży, która podczas zajęć nabierze umiejętności obsługi sprzętu, narzędzi i technik dziennikarsko-aktorsko-filmowych. Przy realizacji filmu młodzież nauczy się współpracy w grupie, pomiędzy zespołami poszczególnych etapów projektu oraz z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczniowie w praktyce zetkną się z problematyką ochrony środowiska naturalnego i uświadomią sobie, że mogą czynnie wpływać i kształtować otaczający ich świat.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy to uczniowie Zespołu Szkół – Gimnazjum, Liceum w wieku od 13 do 19 lat, do którego uczęszcza młodzież ze Świątnik Górnych i okolicznych wsi: Wrząsowic, Ochojna, Olszowic i Rzeszotar.

Opis projektu:

Do Zespołu Szkół-Gimnazjum, Liceum w Świątnikach Górnych uczęszcza ponad 300 uczniów ze Świątnik Górnych oraz okolicznych wsi: Wrząsowic, Ochojna, Olszowic, Rzeszotar. Projekt zakłada realizację filmu edukacyjno-ekologicznego z udziałem i przy realizacji tej młodzieży. Następnie skopiowanie go w ilości 1000 egzemplarzy i wysłanie do wszystkich szkół gimnazjalno-licealnych w województwie małopolskim. Na tym terenie jest to projekt innowacyjny, polegający na integracji szerokiej grupy młodzieży o różnych zainteresowaniach artystycznych, umożliwiający im zrealizowanie i rozwój zdolności twórczych. Efekt tej pracy przyczyni się do podniesienia ekologicznej świadomości społeczeństwa. Pokazania, że na co dzień można dbać o środowisko naturalne oraz wpływać na jego obecny stan. Uczniowie zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami sami wybierają grupy/zespoły, w których realizują poszczególne etapy powstawania filmu: grupa dziennikarska, której zadaniem jest przygotowanie strony merytorycznej oraz opracowanie scenariusza, grupa aktorsko-lektorska, występująca oraz użyczająca głosu w filmie, grupa operatorska odpowiadająca za wykonanie zdjęć, grupa montażowa, dokonująca wyboru kolejności poszczególnych ujęć filmu, grupa plastyczno-muzyczna przygotowująca podkład muzyczny, projektująca stronę tytułową filmu oraz jego okładkę. Efektem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności przygotowania i zrealizowania filmu edukacyjno-ekologicznego w świecie, w którym prym wiodą media i informatyka. Ponadto młodzież uczy się współpracy w grupie, uświadomia sobie, jak wiele może zrobić, aby czynnie wpływać na środowisko naturalne.
Z dotacji zakupiono kamerę cyfrową, płyty dvd z kartonowymi, nadrukowanymi opakowaniami, skopiowanie filmu, reżyseria i koordynacja.

Budżet projektu: 31 990 zł

Dotacja: 12 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ogólnoposkie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3R w Krakowie

Miejscowość: Kraków

Ulica, nr domu i lokalu: Zbydniowicka 12

Kod pocztowy i Poczta: 30-698 Swoszowice

Województwo: małopolskie

Powiat: krakowski

Adres strony internetowej: –

Film edukacyjno-ekologiczny DVD-1000 egz. Sposoby ochrony środowiska naturalnego w życiu codziennym z udziałem i przy realizacji młodzieży z Zespołu Szkół-Gimnazjum, Liceum w Świątnikach Górnych

Zbydniowicka 14B, 30-698 Kraków, Polska

Więcej