Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śladami wojaka Szwejka - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach

Cel:

Twórcze zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży, zainteresowanie ich ciekawostkami regionu, nabycie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i kamerą oraz obróbki materiału cyfrowego przy tworzeniu filmu, doskonalenie umiejętności językowych, doskonalenie technik informatycznych poprzez wyszukiwanie i opracowywanie informacji oraz ćwiczenie umiejętności pracy w grupie.

Odbiorcy projektu:

Bezpośredni uczestnicy projektu są uczniami Gimnazjum w Wyszatycach w wieku 13 – 16 lat, mieszkają w Wyszatycach i sąsiednich miejscowościach znajdujących się w rejonie gimnazjum. Rekrutacja będzie odbywać się w szkole przy pomocy Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli. Dojazd uczniów na zajęcia w oparciu o posiadane bilety miesięczne na PKS i transport zorganizowany na potrzeby projektu.

Opis projektu:

Postać Szwejka jest uwieczniona w pomniku, który z inicjatywy Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w lipcu bieżącego roku został odsłonięty na skwerze w Rynku w Przemyślu, miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców miasta i okolicy oraz turystów. Poprzez cykl zajęć wokół postaci Szwejka uczestnicy projektu mają zapoznać się z ciekawostkami regionu, rozwinąć w sobie pasje wyszukiwania informacji (drążenia tematu), opracowywania i prezentowania zdobytej wiedzy, nabyć umiejętność posługiwania się kamerą cyfrową i udoskonalić posługiwanie się aparatem fotograficznym, a także nauczyć obróbki cyfrowej materiału przy robieniu filmu „Śladami Szwejka”. Część zajęć (20 godz.) będzie przeznaczona na doskonalenie języka niemieckiego poprzez praktyczne jego wykorzystanie przy tworzeniu niemieckojęzycznej wersji filmu. Ta część projektu ma wpłynąć na rozwinięcie pasji językowej i ze względu na duże bezrobocie w regionie wyposażyć uczestników w umiejętność praktycznego wykorzystywania języka przy ewentualnej emigracji zarobkowej. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 25 osobowa grupa uczniów Gimnazjum w Wyszatycach zainteresowanych poznawaniem środowiska lokalnego, twórczym zagospodarowaniem czasu wolnego, nawiązywaniem nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijaniem umiejętności pracy w grupie.

Budżet projektu: 13 660 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach

Miejscowość: Wyszatyce

Ulica, nr domu i lokalu: Wyszatyce 154

Kod pocztowy i Poczta: 37-722 Wyszatyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: przemyski

Adres strony internetowej: http://www.wyszatyce.edu.page.pl

Śladami wojaka Szwejka

Wyszatyce 176, 37-722, Polska

Więcej