Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkrywając świat odkrywasz siebie - 2007

Realizowany przez:

Parafialny Zespół Caritas w Kożuchowie

Cel:

Celem projektu jest przede wszystkim osiągnięcie motywacji do działania u młodzieży. Wywołanie aktywnej postawy wobec otaczającej ich szarej rzeczywistości. Zwiększenie wiary we własne możliwości i siłę sprawczą drzemiącą w ich młodych umysłach. Zaszczepienie wiary w to, że można realizować swoje marzenia i pasje. Nabycie umiejętności pracy w grupie, pokonanie lęku przed podejmowaniem decyzji oraz publiczną prezentacją wyników swojej pracy.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział młodzież w wieku 14 – 15 lat objętych pomocą Caritas i OPS. Młodzież wyłoniona zostanie przy współpracy wychowawców i pedagoga z miejscowego gimnazjum na podstawie rozmów indywidualnych. Będą to osoby przynajmniej w połowie z bardzo słabymi wynikami w nauce, wycofane, które mają obniżoną motywację do nauki i osiągania sukcesu. Będzie to młodzież z miasta i gminy Kożuchów.

Opis projektu:

Tworzenie ekspozycji połączonej z pokazami multimedialnymi o najciekawszych dla uczniów krajach świata, która będzie zaprezentowana w kożuchowskich szkołach. Praca przy tworzeniu ekspozycji jest drogą do aktywizacji młodzieży. Projekt kierowany jest do grupy uczniów w wieku gimnazjalnym z rodzin dotkniętych ubóstwem, alkoholizmem lub innymi dysfunkcjami oraz rodzin rozbitych, w większości są to uczniowie wycofani, mało aktywni w rzeczywistości szkolnej, z trudnościami w funkcjonowaniu i przystosowaniu się do wymogów edukacyjnych szkoły, często zaniedbani społecznie. W ramach projektu rozbudzane są umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji, komunikacji, zaszczepiana jest wiara we własne umiejętności i motywacja do działania poprzez zainteresowanie światem. Wzbudzenie aktywnej postawy, przełamanie barier nieśmiałości i apatii możliwe jest dzięki udziałowi uczestników w treningu psychologicznym prowadzonym przez psychologów i pedagogów. Osią działań jest temat wybrany przez uczniów w ankietach jako najbardziej ich interesujący – wielkie kluby piłkarskie. Poprzez bliższe poznanie wybranych drużyn i ich zawodników uczestnicy poznają ich historię, osiągnięcia i wyniki. Wraz z poznawaniem poszczególnych piłkarzy poznają ich kraje ojczyste, waluty, flagi, kulturę, geografię, ciekawostki związane z kuchnią i zwyczajami i życiem codziennym. Z pomocą internetu wyszukują informacje, nawiązują kontakt z fanklubami, zakładają własne strony na temat wybranych zawodników czy klubów, nawiązują kontakt z młodzieżą z innych krajów świata.
Przyznana dotacja przeznaczona jest na honoraria prowadzących, część sprzętu komputerowego, tonery, atramenty, materiały plastyczne, dowozy uczniów z terenów wiejskich, wyjazdy na wycieczki, przygotowanie ekspozycji.

Budżet projektu: 29 260 zł

Dotacja: 14 400 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Parafialny Zespół Caritas w Kożuchowie

Miejscowość: Kożuchów

Ulica, nr domu i lokalu: Pl. Matejki 3

Kod pocztowy i Poczta: 67-120 Kożuchów

Województwo: lubuskie

Powiat: nowosolski

Adres strony internetowej: –

Odkrywając świat odkrywasz siebie

Słowackiego 9, 67-120 Kożuchów, Polska

Więcej