Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Popatrz w niebo, nie brodź w błocku – zobacz piękny park w Niebocku! - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko w Niebocku

Cel:

Celem projektu jest zainspirowanie młodzieży wiejskiej do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, oraz do poszerzania wiedzy w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Oczekujemy, aby młodzi ludzie zauważyli zastosowanie nauk ścisłych w życiu codziennym i czuli potrzebę ich zgłębiania.Uczestnictwo młodych w projekcie pozwoliłoby bardziej poznać niektóre zawody, do których dostęp w tym środowisku jest ograniczony, oraz pomóc im w wyborze zawodu.

Odbiorcy projektu:

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży mieszkającej w Niebocku, Grabówce i Wydrnej, a w szczególności dla uczniów Gimnazjum.

Opis projektu:

W ramach projektu ujętych jest kilkanaście cyklicznych i spójnych działań skierowanych do młodzieży środowisk wsi Niebocko, Grabówka i Wydrna. Sama młodzież planuje przebieg działań, jest ich uczestnikiem, a także jest odpowiedzialna za ich realizację. Na bazie porządkowania parku – tworzenia w małym wiejskim środowisku miejsca do zdobywania wiedzy i przyjemnego spędzania wolnego czasu – projekt rozwija zainteresowania młodzieży, zwiększa ich szanse na udany start w dorosłe życie oraz popularyzuje nauki przyrodnicze i techniczne. Takiego typu działania nie były jeszcze wdrażane w środowisku lokalnym. Cykl działań ma różne formy – od imprez rozrywkowych po warsztaty, wywiad i szkolenia, przez konkursy, wycieczki po pracę fizyczną. Wszelkie działania podejmowane są w czasie wolnym od zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Opiekę i pomoc w ramach wolontariatu sprawują nauczyciele, rodzice, oraz inne osoby. Warsztaty i spotkania przeprowadzane są z udziałem osób kompetentnych w danej dziedzinie. W ramach tych działań młodzież zdobywa wiedzę i doświadczenie, oraz miejsce do wypoczynku i rekreacji. Działania dobrane są tak, aby integrowały młodzież, uczyły pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej, aby każdy młody człowiek mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego, także uczeń mniej zdolny, ale chętny do pracy fizycznej.
Dotację wykorzystano na zakup materiałów, przyborów, pomocy potrzebnych do przeprowadzenia spotkań, warsztatów, prac w parku; sfinansowanie wyjazdów młodzieży, honoraria osób prowadzących warsztaty, a także na wyróżnienie młodzieży najbardziej aktywnej.

Budżet projektu: 34 295 zł

Dotacja: 19 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko w Niebocku

Miejscowość: Niebocko

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 36-207 Grabownica

Województwo: podkarpackie

Powiat: brzozowski

Adres strony internetowej: –

Popatrz w niebo, nie brodź w błocku – zobacz piękny park w Niebocku!

Niebocko 140, 36-207, Polska

Więcej