Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Na skrzydłach ku słońcu - 2007

Realizowany przez:

Samodzielne Koło Terenowe nr 177 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku

Cel:

Projekt ma na celu popularyzację nauk ścisłych, dostęp do technik informacyjnych a także wzbudzenie aktywności i samodzielności młodzieży, kształtowanie umiejętności pracy w grupie,rozwijanie zainteresowań.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 16 lat mieszkającej w Olecku i okolicznych miejscowościach.Rekrutacja chętnych odbędzie się poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także ulotki informacyjne w szkołach. Dowóz dzieci spoza miasta zorganizują rodzice uczniów.

Opis projektu:

Młodzież (13-16 lat) uczestnicząca w projekcie jest zaangażowana w zajęcia pozalekcyjne oraz wakacyjne, polegające na przygotowaniu się do wiosennego (marzec 2008) pokazu modeli latających. Zajęcia polegają na zbudowaniu modeli latających oraz przygotowaniu merytorycznym młodzieży z zakresu historii lotnictwa, fizyki, mechaniki zmierzającym do ogólnego rozwoju uczniów. Do działań angażujemy młodzież z terenu naszego miasta, a także ich rodziców, którzy biorą udział w pracach koła i w organizacji imprez towarzyszących. Zajęcia zakończone zostaną pokazem i konkursem samolotów wykonanych przez młodzież. Uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach to szczególnie dzieci pochodzące z rodzin ubogich, patologicznych, jak również mający kłopoty w nauce. Cykliczne zajęcia pomogają im nawiązać kontakt z grupą rówieśniczą, poszerzyć swą wiedzę i umiejętności, zagospodarować czas wolny w sposób efektywny. Zajęcia Na skrzydłach ku słońcu rozpoczyna cykl zajęć teoretycznych – spotkania raz w tygodniu po 2 godz., następnie uczestnicy przygotowują modele samolotów, później – po zajęciach z fizyki i mechaniki – przygotują się do budowy samolotów latających. Zajęcia teoretyczne oparte są o prezentacje multimedialne, wyszukiwanie informacji w internecie, tworzenie planów samolotów za pomocą programów komputerowych. We wrześniu i w październiku zajęcia skupią się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu modeli oraz zorganizowaniu Lotnego Pikniku, który uświetni święto latawców.
Dotację przeznaczono na zakup koniecznych do budowy modeli materiałów, wyjazd na wystawę modeli latających do Ełku, dokumentację (fotograficzną)przebiegu zajęć i osiągnięć, zakup nagród na konkurs, honoraria prowadzących zajęcia, organizację Lotnego Pikniku w październiku 2007.

Budżet projektu: 13 196 zł

Dotacja: 9 900 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Samodzielne Koło Terenowe nr 177 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku

Miejscowość: Olecko

Ulica, nr domu i lokalu: Młynowa 8

Kod pocztowy i Poczta: 19-400 Olecko

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: –

Na skrzydłach ku słońcu

Warmińska 33, 19-400 Olecko, Polska

Więcej