Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Uroki Ziemi Gidelskiej - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Alfa w Gidlach

Cel:

Celem planowanych działań podjętych w ramach realizacji projektu jest zrównanie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich z ich rówieśnikami z miast.

Odbiorcy projektu:

Wykonawcami projektu będzie młodzież w wieku 13-18 lat z terenu Gminy Gidle.. Odbiorcami projektu będzie szerokie grono młodzieży , ludzi starszych (rodziców, dziadków, znajomych), mieszkańców naszej Gminy oraz inne osoby, które na pewno bardzo chętnie zapoznają się z twórczością gidelskiej młodzieży.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój wyobraźni, fantazji literackiej oraz wrażliwości plastycznej, poznanie i wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, fotograficznych oraz pisania poezji, stosunek dla tradycji i kultury regionu, aktywna postawa dla upiększania własnego otoczenia, obserwowanie i zbieranie informacji na temat rodzimych tradycji i obrzędów ludowych, pogłębianie wiedzy o historii regionu i jego zabytkach (przydrożne krzyże, kapliczki, kościoły, klasztor, pałace, dwory, pomniki i inne), uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc w otoczeniu, umacnianie więzi patriotycznych i emocjonalnych z regionem, doskonalenie umiejętności przekazywania rodzimego piękna poprzez twórczość własną (plastyczną, fotograficzną, poetycką). Wykonawcami projektu jest grupa młodzieży z terenu Gminy Gidle w wieku 13-18 lat, którzy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z fotografii, plastyki oraz poezji, prowadzonych przez ekspertów. Efektem projektu ma być wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu. Efektem końcowym będzie wystawa prac powstałych podczas zajęć oraz stworzenie przez młodzież kalendarza na rok 2008, który będzie zawierał ich twórczość.
Dotację przeznaczono na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, materiały potrzebne do organizacji zajęć, wydruk kalendarza, gablotę na wystawę prac, aparat cyfrowy.

Budżet projektu: 16 442 zł

Dotacja: 12 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Alfa w Gidlach

Miejscowość: Gidle

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 7

Kod pocztowy i Poczta: 97-540 Gidle

Województwo: łódzkie

Powiat: radomszczański

Adres strony internetowej: –

Uroki Ziemi Gidelskiej

Wolności 26, 97-540 Gidle, Polska

Więcej