Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bocianie gniazda i żerowiska w gminie Wąpielsk - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Gminy Wąpielsk w Długich

Cel:

Pobudzenie aspiracji poznawczych i uaktywnienie młodzieży wiejskiej poprzez zdobycie praktycznej wiedzy przyrodniczej.

Odbiorcy projektu:

W projekcie biorą udział młodzi ludzie z terenu gminy w wieku 13-19 lat (50 osób).

Opis projektu:

Projekt pobudza aspiracje poznawcze i uaktywnia młodzież wiejską oraz wyrównuje jej szanse edukacyjne w zakresie umiejętności swobodnego posługiwania się sprzętem komputerowym, ksero, aparatem cyfrowym, kamerą mikroskopową. Młodzieży ma zapewnioną atrakcyjną, pożyteczną ofertę zajęć, umożliwiającą wykazanie się inicjatywą. Młodzież zajmuje się obserwacją bociana białego i jego żerowiskom na terenie gminy. Co dwa tygodnie – dla chętnej młodzieży z terenu gminy – w sali miejscowej szkoły lub w terenie odbywają się 2-godz. warsztaty przyrodnicze (ustalenie liczby gniazd i żerowisk bocianich, obserwacja wybranego gniazda i żerowiska, na żerowisku: badanie wody, rozpoznanie roślin, zwierząt, wydanie ulotki zachęcającej do ochrony terenów żerowisk) i 2-godz. warsztaty informatyczne (tworzenie prezentacji multimedialnej, nauka komputerowej obróbki zdjęć, posługiwanie się programami graficznymi, tworzenie strony www przedstawiającej wyniki projektu). Planowane jest spotkanie z ornitologiem, konkursy (wiedzy o bocianie, plastyczny – wykonanie rysunku bociana, fotograficzny – na najlepsze zdjęcie bociana), warsztaty rzeźbiarskie (figurki bociana), wycieczkę do ZOO. Efektem projektu jest zainteresowanie młodzieży przyrodą regionu, wzrost świadomości potrzeby jej ochrony, sprawdzenie się w różnych sytuacjach, integracja, zmotywowanie do rozwijania zainteresowań: przyrodniczych, plastycznych, rzeźbiarskich, nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem – kamerą mikroskopową, aparatem cyfrowym, ksero.
Dotację przeznaczono na: honorarium dla prowadzących zajęcia, kamerę mikroskopową, lornetki, nagrody w konkursach, wyżywienie, materiały do zajęć (tusz, toner, papier, płyty CD, dyskietki, teczki, segregatory, materiały plastyczne, klucze do oznaczania roślin, zestaw do badania wody, preparaty mikroskopowe), wyjazd do ZOO, powiększenie zdjęć + antyramy, transport młodzieży, ognisko.

Budżet projektu: 26 539 zł

Dotacja: 19 600 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Gminy Wąpielsk w Długich

Miejscowość: Długie

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 87-337 Wąpielsk

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: rypiński

Adres strony internetowej: –

Bocianie gniazda i żerowiska w gminie Wąpielsk

Długie II 68A, 87-337 Długie, Polska

Więcej