Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z małej miejscowości w wielki świat…. - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Młodzi dla wsi’

Cel:

Pobudzenie aktywności młodzieży z 7 wsi Gminy Pomiechówek, poprzez zwiększenie samooceny uczestników, przełamanie nieśmiałości, ćwiczenie pracy w zespole, rozwijanie zmysłu organizacyjnego, pokazanie że maja równe szanse jak młodzież miejska i wszystko zależy od ich pracy, wzbudzanie potrzeby zmian w ich środowisko poprzez zaszczepianie aktywnej postawy w rodzinach
uczestników

Odbiorcy projektu:

Grupa 30 osób w wieku 13-19 lat zamieszkujących wsie Stare Orzechowo, Nowe Orzechowo, Wójtostwo, Zapiecki, Wólkę Kikolska, Kikoły, Czarnowo.

Opis projektu:

Celem projektu będzie pobudzenie do aktywności młodzieży z terenów wiejskich, szczególnie podniesienie ich samooceny, nauczenie pracy w grupie, przełamanie nieśmiałości. W ramach projektu odbędą się zajęcia dziennikarskie i aktywizujące. W ramach zajęć wydawana będzie Gazeta Orzechowska (150 egz.) – przez 6 miesięcy. Młodzież będzie podzielona na 6 grup – zgodnie z zainteresowaniami i wg wieku. W każdej chwili jednak istnieje możliwość przeniesienia się do innej grupy by pełniej rozwijać swoje mocne strony. Każda z grup zajmie się jednym z działów gazety (Z życia wsi, Z życia Szkoły, Władze lokalne, Co nowego w gminie, Historia okolicy, Urokliwe miejsca). Przewidziane są też 4 wyjazdy do gazet ukazujących się w gminie, powiecie, województwie, kraju. W ramach wyjazdów przewidziane jest zwiedzanie: Urzędu Gminy, Starostwa, Urzędu Wojewódzkiego, Sejmu. Młodzież w ramach możliwości będzie uczestniczyła w zakupach, załatwianiu spraw, a nawet rozliczaniu projektu. Efektami projektu będzie: 6 numerów gazety, 4 wyjazdy, dokumentacja na stronie www.stareorzechowo.hoseo.pl, a także pobudzenie aktywności młodzieży będące niematerialnym efektem.

Budżet projektu: 12 943 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie 'Młodzi dla wsi’

Miejscowość: Stare Orzechowo

Ulica, nr domu i lokalu: Stare Orzechowo 25

Kod pocztowy i Poczta: 05-180 Stare Orzechowo

Województwo: mazowieckie

Powiat: nowodworski

Adres strony internetowej: www.stareorzechowo.mazowsze.pl

Z małej miejscowości w wielki świat….

FVQJ+JG Stare Orzechowo, Polska

Więcej