Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Centrum Europy – centrum wydarzeń - 2011

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Cel:

Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej poprzez poznanie jej historii, kultury.
Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez nabranie wiary we własne siły, odwagi w działaniu oraz nawiązanie nowych znajomości.
Nabycie umiejętności praktycznych: zbieranie, przetwarzanie danych, przeprowadzanie wywiadów, pisanie relacji, organizowanie wystaw, kiermaszów, tworzenie publikacji

Odbiorcy projektu:

10–15 osób w wieku 13–17 lat.

Opis projektu:

Oś projektu stanowią 4 działy wzajemnie się przenikające: historia, mieszkańcy, kultura i przyroda Gminy Suchowola. Zadaniem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie młodzieży do działania, do szukania oraz efektywnego wykorzystywania informacji o specyfice lokalnego środowiska. Szczególny nacisk położony będzie na wykorzystywanie przez każdego uczestnika osobistego potencjału. W projekcie weźmie udział 10–15 osób w wieku 13–17 lat zamieszkujących na terenie gminy i miasta Suchowola. Przez 24 tygodnie grupa będzie spotykać się 2 razy w tygodniu (w tym 43 spotkania po 2 godz. – tj. 86 godz. i 4 spotkania całodniowe). Główne zadania grupy to nawiązanie współpracy z pisarzem, twórcami ludowymi, organizacjami; przygotowanie kroniki miasta i gminy Suchowola, książki z przepisami kuchni regionalnej, atlasu przyrodniczego, zorganizowanie wystaw i kiermaszów, zamieszczanie w internecie informacji o realizowanych działaniach. Uczestnicy sami dotrą do osób, które swoją pracą, zainteresowaniami i zdolnościami albo też zasobami materialnymi będą mogli wspomóc realizację projektu. Przez te działania poznają środowisko, historię oraz różnorodność kulturową własnej społeczności, głębiej utożsamią się z miejscem swojego pochodzenia, nauczą się promowania siebie i otoczenia, „otworzą się” na nowe pomysły, podniosą własną samoocenę, nabędą wiary we własne siły. Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatów.

Budżet projektu: 12 600 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Miejscowość: Suchowola

Ulica, nr domu i lokalu: Plac Kościuszki

Kod pocztowy i Poczta: 16-150 Suchowola

Województwo: podlaskie

Powiat: sokólski

Adres strony internetowej: http://suchowola.com.pl

Centrum Europy – centrum wydarzeń

Augustowska 22A, 16-150 Suchowola, Polska

Więcej