Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Interaktywne spotkania na wielokulturowym pograniczu - 2011

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Cel:

Celem projektu jest przeprowadzenie działań z 2 grupami młodzieży – z Gminy Bardo i Gminy Popielów – których efektem będzie poznanie oraz wzajemna prezentacja tych elementów dziedzictwa kulturowego gmin w aspekcie ich historycznej wielokulturowosci, które swiadczą o ich niezwykłości,
jak również odnalezienie wspólnych dla nich elementów. Zostanie to zrealizowanie z wykorzystaniem interaktywnych mediów oraz interaktywnych technik teatralnych.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą osoby uczestniczące aktywnie w dwóch wcześniejszych projektach partnerów, tj. realizowanym w Popielowie projekcie pt. „Kocioł kulturalny na historycznym pograniczu
Górnego i Dolnego Slaska – poznajemy sie nawzajem” – oraz realizowanym w Bardzie projekcie pt. „Na styku 3 kultur”. Docelowo zaplanowanych jest po 16 uczestników z każdej z dwóch grup.

Opis projektu:

Celem projektu jest zrealizowanie – z użyciem interaktywnych mediów i technik teatralnych – działan z dwoma grupami młodzieży – z gmin Bardo i Popielów – czego efektem będzie poznanie oraz wzajemna prezentacja wielokulturowego dziedzictwa gmin, świadczącego o ich niezwykłości, jak również odnalezienie wspólnych dla nich elementów. Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony na podstawie uczestnictwa w dwóch wcześniejszych projektach o wspólnym wątku rozpoznania wielokulturowości zamieszkanego terenu oraz w oparciu o deklarowane zainteresowania. Będą to osoby głównie w wieku gimnazjalnym, gdyż głównie ta grupa wiekowa uczestniczyła w poprzednich projektach. Tytuł 'Interaktywne spotkania na wielokulturowym pograniczu’ odnosi się zarówno do formy spotkań, jak i płaszczyzny działań, takich jak: organizacja w Bardzie 'Festiwalu legend i opowieści z pogranicza’ z udziałem grupy z Popielowa, prezentacja przygotowanych widowisk oraz realizacja wspólnego spektaklu, ukazującego wspólne elementy kulturowe; zdalne opracowanie przez obydwie grupy i robocze wydanie oraz umieszczenie w Internecie biuletynu promującego projekt, 'Biuletynu festiwalowego’ oraz na Święto Projektu; założenie i wspólne koordynowanie konta projektu na Facebooku; uruchomienie na bezpłatnej domenie strony projektu, administrowanej pod okiem opiekuna przez młodzież z Barda i aktualizowanej na podstawie zdalnie dostarczanych materiałów również z Popielowa; wspólne warsztaty oraz świętowanie projektu w
Popielowie i przygotowanie roboczej wersji profesjonalnego folderu promującego projekt. Spodziewanym efektem projektu jest wzmocnienie u młodych ludzi poczucia swojej wartości jako mieszkańców terenu o bogatym dziedzictwie kulturowym. Młodzież, poprzez wzajemną prezentację miejscowości, pozna i doceni walory zarówno swojej małej ojczyzny, jak i partnerów projektu. Nastąpi integracja i zacieśnianie kontaktów. Młodzież spojrzy szerzej na problem zamieszkiwanego przez nich pogranicza kulturowego, dostrzegając w tym szansę na własny rozwój oraz zrozumie, że w dzisiejszym interaktywnym świecie odległość nie stanowi bariery w kreatywnej współpracy, a świat mediów stwarza szansę na tzw. zdalną pracę.

Budżet projektu: 10 261 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Działajmy Razem

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

Miejscowość: Bardo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Kolejowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 57-256 Bardo

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ząbkowicki

Adres strony internetowej: –

Interaktywne spotkania na wielokulturowym pograniczu

Kolejowa 8, 57-256 Bardo, Polska

Więcej