Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowe Laboratorium Nauki - 2012

Realizowany przez:

Fundacja Generator Inspiracji

Cel:

Głównym celem projektu będzie rozwój umiejętności społecznych, pracy w grupie oraz wiary we własne siły. Mając na uwadze możliwości jakie w dzisiejszym świecie stwarzają nauki ścisłe dla młodych ludzi, laboratorium, będzie miejscem, które pozwoli uczestnikom projektu wykształcić w sobie praktyczne umiejętności przydatne w osiąganiu celów życiowych. Wszystko to przełoży się również na umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy projektu to 30 osoba grupa młodzieży, której priorytetem jest ciągły rozwój oraz realizacja swoich pasji. Wiele z tych osób postrzega swoją przyszłość przez pryzmat nauk ścisłych. Wierzą, że dzięki temu będą w stanie nabyć umiejętności realizacji samodzielnie postawionych celów.

Opis projektu:

Uczestnikami projektu będzie 30 osobowa grupa młodzieży z terenu gmin Błażowa oraz Dynów. Jego głównymi założeniami będzie zwiększenie szans pozwalających na lepszy start w przyszłym dorosłym życiu czyli: nabycie umiejętności pracy w grupie i zasad liderstwa oraz poszerzenie zainteresowań oraz wiedzy na temat nauk ścisłych. To wszystko pozwoli im samodzielnie realizować swoje życiowe cele. Osią tematyczną projektu wokół której będą skupiały się wszystkie działania, będzie „Młodzieżowe Laboratorium nauki”. W ramach jego funkcjonowania młodzież będzie realizować spotkania zespołów zadaniowych, które będą pracować nad tworzeniem doświadczeń naukowych. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym nabędą umiejętności społeczne takie jak: autoprezentacja, praca w grupie i wystąpienia publiczne. Okazją do weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności będą zorganizowane samodzielnie przez młodzież eventy naukowe. Podczas pracy laboratorium powstawać będą także multimedia projektu w postaci filmików edukacyjnych, które zamieszczane będą na witrynie laboratorium. Wyjazd do Krakowskiego parku doświadczeń jak i Centrum Nauki Kopernik będą miały na celu zainspirowanie młodzieży poprzez pokazanie ciekawych doświadczeń, metod ich prezentacji i późniejszej próby własnej realizacji. Edukacja poprzez doświadczanie i odejście od szkolnego systemu nauki, rozwijanie kreatywnego myślenia i praca metodą projektu to główne założenia działań laboratorium.

Budżet projektu: 58 900 zł

Dotacja: 39 800 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Fundacja Generator Inspiracji

Miejscowość: Futoma

Ulica, nr domu i lokalu: Futoma 168

Kod pocztowy i Poczta: 36-030 Błażowa

Województwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowe Laboratorium Nauki

Futoma 105, 36-030, Polska

Więcej